50% av företagen ska utvärdera sitt nuvarande system inom tre år. Det visar vår undersökning riktad till ekonomichefer och vd:ar med fokus på ekonomistyrning och affärssystem. ​

Saknar systemstöd i delar eller hela verksamheten

Många företag känner att de saknar bra systemstöd i delar eller i hela verksamheten. Manuella processer blir alldeles för tidskrävande och besvärliga i organisationen. Tillgång till en uppdaterad översikt är ofta saknad. Det beror på att företaget har ett antal verksamhetsstödjande system som inte är integrerade. Efterfrågan på smidigare och effektivare lösningar blir allt vanligare. Vd och ekonomiansvariga vill ha systemstöd som är lättillgängliga utan ett flertal inloggningar, för att på ett enkelt sätt till exempel få ut rapporter i realtid.​

Vi lever i en tid som är kännetecknad av snabba förändringar och som kräver flexibla, automatiserade och tillgängliga lösningar. Om organisationen inte får det stöd från affärssystemet som verksamheten behöver är det dags att göra en översyn av vad marknaden har att erbjuda.

Nedan listar vi några varningssignaler och situationer som kan uppstå när verksamheten vuxit ur det nuvarande affärssystemet:  ​

  1. Beslutsunderlag fattas – Information finns i olika system och avsaknaden av synkroniserad översikt innebär att alla inte har nödvändiga beslutsunderlag.​
  2. Realtidsrapporter saknas – All uppföljning sker i Excel vilket gör att det är svårt att arbeta med siffror i realtid och skapa vyer för företagsledning och ägare. Det finns stor risk att rapporter kommer fram för sent. ​
  3. Avsaknad av automatiserade affärsprocesser – Onödigt mycket tid blir spenderad på att få fram underlag från olika delar i organisationen vilket gör att bokslut och analyser tar längre tid att färdigställa än det hade behövt ta.​
  4. Brist på systemtillit – Medarbetarna saknar förtroende till systemet på grund av den bristfälliga insikten och kontrollen över vad verksamheten presterar, vilket medför att medarbetarna känner sig otillräckliga och ineffektiva i de manuella rutinerna som oftast måste genomföras.​
  5. Otillräcklig systemtillgänglighet – Medarbetarna kan känna sig frustrerade över ett omodernt systemstöd som inte ger dem möjligheten till en mobil arbetsplats. Den låsta arbetssituationen och avsaknaden av ett flexibelt systemstöd kan även innebära svårigheter att rekrytera rätt personal och kompetens.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!