Hur kommer arbetsplatsen att se ut efter pandemin?

Hur kommer ökat distansarbete och krav på flexibilitet påverka systemstöd inkl. säkerhet, drift, förvaltning och utveckling? Det vi vet är att flera företag accelererar sitt arbete med att framtidssäkra sina affärskritiska systemplattformar där molnbaserade system utgör en alltmer självklar del. 

Inte “business as usual” 

Var vi arbetar har förändrats, men även arbetssätt och hur vi interagerar med våra kollegor har förändrats. I den analoga världen var det enkelt att knacka en kollega på axeln för att fråga om hjälp. I den digitala världen är det inte lika enkelt vilket ställer större krav på teknologi och systemstöd som är intuitivt, användarvänligt och tillgängligt.  Under pandemin och en längre tid av distansarbete har vi märkt att många insett att de saknar bra systemstöd i delar eller hela verksamheten. Få hade tagit höjd för att majoriteten av medarbetarna skulle arbeta hemifrån och hur det skulle påverka det dagliga arbetet.  Den nya vardagen kännetecknas av snabba förändringar och som kräver flexibla, automatiserade och tillgängliga lösningar. Om verksamheten inte får det stöd från affärssystemet som det behöver är det dags att göra en översyn av vad marknaden har att erbjuda.

Nedan listar vi några varningssignaler och situationer som många verksamheter upplevt under pandemin: 

Kostnader och konsultberoende  

Nya affärsområden eller justerade affärsmodeller ställer andra krav på affärssystemet. För att möta förändringar som påverkar verksamheten behöver anpassningar av affärssystemet göras. Det till höga kostnader eftersom verksamheten är beroende av en extern konsult för att genomföra anpassningen och dessutom måste arbetet göras på plats. Många har därför skjutit på att uppgradera till den senaste versionen av affärssystemet vilket resulterat i ett allt sämre systemstöd 

Vilken version av Excel-budgeten gäller? 

Verksamhetens uppföljning sker i Excel. Vilket gör det svårt att arbeta med siffror i realtid och skapa tillförlitligt och korrekt beslutsunderlag för ledning och ägare. När beslutsunderlag saknasinte är uppdaterat eller till och med är felaktiga blir konsekvenserna att rapporter kommer fram för sent och beslut tas på felaktiga grunder.  

Komplett bild över verksamheten saknas 

Information finns i olika affärskritiska system och en helhetsbild över verksamheten finns inte. Att integrera andra system med affärssystemet innebär att integrationen måste implementeras vilket i sin tur innebär kostnad för extern konsult och att mycket intern tid måste avsättas till detta. Dessutom krävs det att medarbetarna är på plats för att kunna genomföra integrationsarbetet. På grund av detta har många verksamheter skjutit på denna typ av aktiviteter under pandemin

Datasäkerhet – ökad risk för intrång vid arbete hemifrån  

För många verksamheter är data den största och viktigaste tillgången. När anställda arbetar hemifrån förändras hotbilden och säkerhetsrisken ökar för de flesta verksamheter. Många var och är fortfarande inte rustade för att stora delar eller hela organisationen arbetar hemifrån. Känslig information hanteras utanför det fysiska kontorets säkra miljö och det är svårt att upprätta hålla samma säkerhetsnivå utanför kontoret.   

Tillgänglighet  

Medarbetarna känner sig frustrerade över affärssystemet som inte ger möjlighet till en mobil arbetsplatsAlla arbetsuppgifter går inte att genomföra hemifrånrealtidsdata saknas och otillräcklig responstid sätter käppar i hjulet för det dagliga arbetet och möjligheten att kunna ta datadriva samt korrekta beslut.  

Kompetensbrist

Många verksamheter upplever utmaningar med att attrahera, anställa, behålla och utveckla intern kompetens för att säkra drift och förvaltning av sitt affärssystemLiknande utmaningar upplevs kring intern kompetens rörande företagets datasäkerhet. Vidare utvärderar allt fler företag sina investeringar i plattformar utifrån vilka möjligheter sina anställda i olika roller snabbt kan förstå hur de kan nyttja systemstödet till sin fördel och kunna automatisera manuella processer. 

Pandemin har accelererat den digitala utvecklingen. En utveckling som var planerad att pågå under flera år hände plötsligt inom loppet av några veckor eller månaderVi har lyssnat på många av våra kunder bland 10 000-tals företag runt om i världen för att kunna erbjuda ett framtidssäkrat affärssystemMed flexibilitet, hög tillgänglighet, tillgång till realtidsdata, hög säkerhet och kanske marknadens högsta automationsgrad kan våra kunder möta den nya vardagens utmaningar! 

Vill du veta mer? Kontakta oss!