Har du oversikt over dine selskaper?

Konsern og større komplekse virksomheter opplever stor verdi med Xledger.  Du får løpende oversikt over regnskap og økonomi på overordnet nivå og detaljoversikt i alle underliggende selskaper. Xledger har støtte for alle valutaer og flere språk. Du kan enkelt vokse med Xledger – det er ingen begrensning.

Økonomisystem for konsern og større bedrifter

I Xledger oppdateres dataene i alle selskaper samtidig, i sanntid. Du får full oversikt over konsernets samlede likviditet, balanse, resultater, forfalte regninger og alle bankkontoer. Større transparens mellom selskapene gir lavere risiko for å ta beslutninger på feil grunnlag.  I Xledger kan du enkelt følge med på inntekter og utgifter i alle selskapene og du kan drille deg ned til detaljer i løpet av få tastetrykk. Det er enkelt å ivareta historikk og se på utvikling og økonomisk status — sentralisert eller lokalt.

Automatiserte prosesser

I Xledger er en rekke manuelle oppgaver og prosesser automatisert. Det betyr mer tid til å fokusere på kjernevirksomheten i selskapet.

Domenefunksjonalitet/Flerfirmafunksjonalitet

I Xledger samles oppsett og dataregistre på konsernnivå, slik at vedlikeholdet forenkles og endringer kun gjøres ett sted. Sentrale prosesser, som f.eks. remittering, kan gjøres for hele eller deler av selskapsporteføljen samtidig – i ett skjermbilde – for alle konti – innenlands og utenlands – NOK eller valuta.

Fleksibelt og skalerbart system

For konsern i vekst er det enkelt å sette opp nye selskaper, uavhengig av størrelsen på selskapet. Siden Xledger er et ekte skybasert system er det enkelt å samarbeide i systemet uavhengig av geografisk lokasjon. Systemet driftes av Xledger og det er derfor få kostnader knyttet opp mot IT. Du trenger bare internett og en enhet for å koble seg til.

Globalt med flervaluta og flere språk

Xledger brukes i selskaper med kontorer i mange land. Fra et globalt nivå arver de underliggende nasjonene oppsett og egenskaper i økonomisystemet. For hver nasjon settes det unike egenskaper som f.eks. kontoplaner og momsregler. Nasjonale regelverk blir håndtert i systemet. Økonomisystemet Xledger er tilgjengelig på en rekke forskjellige språk.

Xledger er et flervalutasystem. Hvert selskap kan selv bestemme hvilken valuta de skal bruke, mens man på konsernnivå kan bestemme hvilken valuta man ønsker å ta ut rapporter i. Hver dag leses valutakurser fra Den europeiske sentralbanken.

Med Xledger får du det beste innen automatisering, innsikt og skalerbarhet. Systemet er optimalt for distribuerte virksomheter og konsern i alle størrelser og bransjer.

Det er betydelig lettere for oss ledere å holde kontrollen med selskapene med den oversikten vi sitter med i dag. Nå ser jeg «rikets tilstand» i ett oversiktsbilde. Jeg kan enkelt involvere meg i den daglige styringen og vite at beslutninger tas på bakgrunn av siste oppdaterte informasjon. Det er som den gangen jeg gikk fra min gamle Nokia til iPhone. En helt ny hverdag! 
Helge Olsen, daglig leder i NSE Gruppen