Skybasert ERP for konsern skal gi deg full oversikt over regnskap og økonomi på overordnet nivå og detaljoversikt i alle underliggende selskaper. Det får du i Xledger ERP. Selskaper som har ambisjoner om vekst, nasjonalt og internasjonalt, bør velge Xledger. Da er du sikret en løsning som skalerer med bedriften uansett størrelse.

Full oversikt med skybasert ERP for større bedrifter og konsern

I Xledger får du full oversikt over konsernets samlede likviditet, balanse, resultater, forfalte regninger og alle bankkontoer. Større transparens mellom selskapene gir lavere risiko for å ta beslutninger på feil grunnlag.  Du kan enkelt følge med på inntekter og utgifter i alle selskapene og du kan drille deg ned til detaljer i løpet av få tastetrykk. Det er enkelt å ivareta historikk og se på utvikling og økonomisk status — sentralisert eller lokalt.

Automatiserte prosesser og arbeidsflyt

Xledger digitaliserer og automatiserer en rekke prosesser fra kostnadsrapportering og godkjenning til logistikk og innbetaling. For alle arbeidsflyter kan du spore hendelser og lage eget godkjenningsoppsett. Det betyr mer tid til å fokusere på kjernevirksomheten i selskapet. Eksempler på arbeidsflyt er fakturering, time og utlegg, og innkjøpsordre.

Bankintegrasjonen i Xledger er en sentral del av økonomi- og regnskapssystemet. Gjennom bankmodulen tilbyr vi integrasjon mot de fleste norske banker og en bankavtale via Xledger gjør at du vil kunne se alle banktransaksjoner og godkjenne betalinger i systemet. Du har ikke lenger behov for nettbank for betalinger. Bankavstemming skjer automatisk i systemet og bankoppgaver utføres kun i Xledger.

Konsernstruktur

I Xledger samles oppsett og dataregistre på konsernnivå, slik at vedlikeholdet forenkles og endringer gjøres ett sted. Sentrale prosesser, som for eksempel remittering, kan gjøres for hele eller deler av selskapsporteføljen samtidig – i ett skjermbilde – for alle konti, innenlands og utenlands i  NOK eller valuta.

Skalerbart ERP-system

For selskaper i vekst er det enkelt å sette opp nye eheter i Xledger, uavhengig av størrelsen på selskapet. Ettersom Xledger er et ekte skybasert system er det enkelt å samarbeide i systemet uavhengig av geografisk lokasjon. En annen fordel er at systemet driftes av Xledger. Det er ingen investeringer knyttet til drift eller oppgraderinger for deg som kunde. Brukeren trenger bare internett og  PC, nettbrett eller mobil for å logge seg på.

Flervaluta og flere språk

Xledger brukes av selskaper med kontorer i mange land. Fra et globalt nivå arver de underliggende nasjonene oppsett og egenskaper i økonomisystemet. For hver nasjon settes det unike egenskaper som f.eks. kontoplaner og momsregler. Nasjonale regelverk blir håndtert i systemet. Xledger er tilgjengelig på en rekke forskjellige språk.

Xledger er et flervalutasystem. Hvert selskap kan selv bestemme hvilken valuta de skal bruke, mens man på konsernnivå kan bestemme hvilken valuta man ønsker å ta ut rapporter i. Hver dag leses valutakurser fra Den europeiske sentralbanken.

Med Xledger får du det beste innen automatisering, innsikt og skalerbarhet. Systemet er optimalt for distribuerte virksomheter og konsern i alle størrelser og bransjer.

Så langt har vi spart et årsverk ved at regnskapsoppgaver som eksempelvis bilagskontering og oppgaver knyttet til bank er automatisert. Vi har ikke redusert antall ansatte, men fått mer tid til å jobbe med prosjektoppfølging og andre viktige oppgaver. Konsernstrukturen i Xledger er veldig viktig for oss som skal ha kontroll med økonomien i mange selskaper. Konsernoppsettet gjør det enkelt å holde oversikt og det går raskt å få frem konsoliderte rapporter.

Christian Fr. Thyholdt, CFO, TECO Maritime Group