Samlaget er et kultur- og kunnskapsforlag som gir ut litteratur på nynorsk og norske målføre. De gir ut omtrent 100 tittler hvert år.

Hva var utfordringen for Samlaget?

I forbindelse med omstrukturering av stiftelsen var de på jakt etter en ny løsning og organisering for sin økonomifunksjon. I tillegg til ordinære regnskaps- og personaloppgaver skulle funksjonen også stå for oppfølging av de enkelte bok-produksjonene, samt sørge for royalty-avregninger til forfatterne og rettighetsinnehavere.

Hva ble løsningen?

Consulatet og Xledger med integrert modul for beregning og avregning av royalty. Selve økonomifunksjonen og royaltyberegning utføres hovedsakelig av Consulatet, mens Samlaget har valgt å beholde funksjonen for lønn og personal internt.

Hva er resultatet?

  1. Vesentlig reduksjon i kostnader, både til økonomisystem og økonomifunksjon
  2. Fullt online prosjektregnskap for hver enkelt bok / ISBN
  3. Egne tilpasset rapporter tilpasset bokbransjen
  4. Muligheter til å følge en bok i regnskapet over flere år
  5. Ledelsen i Samlaget og redaktører kan ta ut rapporter løpende igjennom måneden for de enkelte titlene
  6. Integrert løsning for beregning av royalty, både avsetninger, forskudd og avregninger
  7. Import av all omsetning fra SD per ISBN hver måned
  8. Mulighet for import av omsetning fra ulike salgskanaler
  9. Bransjekunnskap hos regnskapsfører

Partner: VIEW Ledger

Publisert: 2015
Oppdatert: 2022
Mer om det trygge valget av økonomisystem