Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. De består av totalt 50 firmaer, der 11 bruker Xledger (per 2015). Det største har ca. 350-400 MNOK i omsetning, ca. 50 ansatte. Resten er små (10-20 MNOK i omsetning).

Hva var utfordringen hos dere i Norsk Gjenvinning?

Vi hadde ingen vesentlige utfordringer før vi gikk over til Xledger. Det tar alltid litt tid med å sette opp systemet, men der fikk vi fantastisk hjelp av BDO. Tør si at det var nesten sømløst.

Hva ble løsningen?

Vi gikk over til Xledger fordi vi trengte et enklere ERP-system. Fordelen med at Xledger er en standard skyløsning er at det er effektive og utprøvde prosesser, og ingen barnesykdommer. I dag gjør vi mesteparten selv, mens vårt regnskapsbyrå, BDO, tar seg av skanning av inngående fakturaer.

Hva er resultatet?

Den viktigste forbedringen ved å bytte til Xledger har vært at vi sparer masse tid, får kjappere rapporter, mindre feil og det er lettere å oppdage og rette feil. I tillegg har vi spart 3-4 årsverk og fått flere kvalitetsgevinster. Norsk Gjenvinning har som suksesskriteriet å være brukervennlig.

Xledger gir oss oversikt, effektivitet og brukervennlighet.

Partner: BDO

Publisert: 2015
Oppdatert: 2022
Mer om fordelene med Xledgers konsernstruktur