Oplandske Bioenergi AS leverer bioenergi (termisk energi) i form av varmtvann eller damp. De har vokst enormt de siste årene, noe som gjorde at de ble nummer fem på DN sin Gaselleranking i Oppland i 2013. Selskapet har vokst videre i 2014, og vil bli gaselle tredje året på rad.

Hva var utfordringen?

Vi fulgte opp prosjektene og bedriften manuelt med Excel før, det var veldig tungvint. Det var regnskapsbyrået vårt som valgte å bytte til Xledger, men vi har sett fordelen med det i ettertid.

Siden vi mottar en del offentlig støtte fra f.eks. Enova må vi sende ut rapporter. Vi har utviklet en del spesialrapporter tilpasset utbyggingsfase og driftsfase i prosjektene, noe som nå sparer oss tid.

Hva ble løsningen?

Vi bruker hovedsakelig økonomidelen, da til fakturering, før regnskap og rapportering. Siden vi er et prosjektorientert firma så følger vi prosjektene vår nøye og ofte. Først i investeringsfasen så enkeltvis etter hvert i driftsfasen. Vi har gjerne 10-20års kontrakter på prosjektene våre, det å kunne ivareta historikk og se på utviklinger og trender er viktig, de verktøyene vi trenger har vi her, føler vi. Det fungerer veldig bra å følge opp prosjekter.

Vi er også veldig glad i dashboardet med rapportene vi får opp. Vi har hatt budsjett før også, men ikke slik som nå i år har vi fått laget et skikkelig periodisert budsjett, noe vi har fått stor glede av. Det er også en stor styrke at vi kan eksportere alt over i Excel og videre bearbeide tallene der.

Hva er resultatet?

Vi har klart å opprettholde veksten vår hele veien, som er en av grunnene til at vi kom så høyt i Gasellkåringen. Et av kravene til å bli kåret som Gaselle Bedrift er også å ikke ha noen revisjons-anmerkninger og da er det å ha et godt økonomisystem veldig viktig for å beholde styringen. Xledger er et bra system vi kan fortsette å vokse i.

Fordelene med økonomisystemet Xledger er at vi har alt tilgjengelig til enhver tid, særlig når vi har bare to ansatte, da blir det enkelt å holde kontrollen. Det gir oss også den fleksibiliteten som vi trenger. Det er slutt på å drive med oppdateringer og sånt på egen hånd, alt det er tatt vare på, vi trenger bare å tenke på det økonomifaglige.

Vi har fått mye bedre styring. Det å ha rapport-verktøyene og grunnlaget av bilag o.l. tilgjengelig til enhver tid, er en veldig stor fordel.

Vi merker tidsbesparelsen nå og håper å spare enda mer tid i fremtiden.


Oppdatert: 2022

Les mer om Xledger for kraft- og energibransjen