Hva var utfordringen?

Vi innså tidlig at å ha økonomien på plass var avgjørende for å fungere. Frem til vi tok i bruk Xledger i 2012 brukte vi et regnskapskontor med varierende hell med tanken på kontroll over regnskapet. Vi opplevde i liten grad å ha kontroll og oversikt over regnskap og stod overfor utfordringer med blant annet glemt tilbakeføring av moms på leieinntekter.

Hva ble løsningen?

Xledger ble tatt i bruk med håp om en bedre oversikt over regnskapet og som var lettere å følge med på.

Hva er resultatet?

Helt siden vi tok i bruk Xledger har vi opplevd en markant forbedring når det gjelder kontroll og kan nå følge med på hva som skjer i alle ledd av organisasjonen. Xledger har hjulpet oss med synliggjøring av kostnader, samt synliggjøre hvor inntjeningen ligger og å gjøre regnskapet mer gjennomsiktig. Dette må jo være fremtiden.

Effektivisert hverdag

Kontorfellesskapet (Møretakst DA) som vi er en del av, har i samme periode også benyttet Xledger, og her ser vi at vi tjener mye ved brukt av systemet. Møretakst Da, sender ut årlig ca. 100-110 like fakturaer. Gjennom å benytte Xledgers automatisk fakturering har vi sammen med kontorfellesskapet redusert tidsbruk som går med til fakturering/dokumentbehandling betydelig. Fakturaene kommer i tillegg rett inn i systemet, noe som reduserer papirforbruket betraktelig.

Fleksibel hverdag

Vi opplever en mer fleksibel hverdag fordi Xledger gir oss full oversikt 24 timer i døgnet. Uansett hvor vi måtte befinne oss er systemet alltid tilgjengelig til enhver tid. (så fremt der finnes internett.)

Partner: Økonomistyring Ålesund