HR Prosjekt AS har et ledende og landsdekkende miljø innenfor Prosjektledelse. HR prosjekt omsetter for 330 mill og har 365 ansatte. For å holde lønnsomheten oppe, er det viktig at man alltid søker å bedre effektiviteten i administrasjonen. Dette gjelder særlig valg av systemer.

Hva var utfordringen hos HR Prosjekt?

Det var vanskelig å holde alt oppdatert med tre systemer, og passe på at alle systemene snakket med hverandre. Det var også tungvint å drive opplæring i ulike systemer med ulike funksjoner og terminologi.

Hva ble løsningen?

Først brukte bare administrasjonen i økonomiavdelingen systemet, men nå brukes det mer til virksomhetsstyring. Lederne i de ulike avdelingene kan allokere ressursene sine, ta ut rapporter og følge opp prosjektøkonomien i hvert eneste prosjekt. Vi bruker Xledger hovedsakelig til timeregistrering, oppfølging, fakturering og ressursplanlegging. Vi har en ekstern regnskapsfører, og et av kravene vi har er at Xledger skal benyttes.

Vi prøver nå å få alle de ansatte inn på timeføring på mobil, da det er veldig tidsbesparende. Du kan gjøre det hvor som helst, når du venter, på bussen på vei hjem osv. Siden det er så enkelt fører det til at de ansatte fører timer oftere og det blir nøyere, istedenfor å ta alt i slutten av måneden.

HR Prosjekt inngår i et konsern med flere konsulentselskaper. Vi jobber nå med å etablere de samme gode rutinene i søsterselskapene, slik at de også kan få glede av Xledger.

Hva er resultatet etter innføring av skybasert økonomisystem?

HR Prosjekt er et selskap i vekst. For å holde lønnsomheten oppe, er det viktig at man alltid søker å bedre effektiviteten i administrasjonen. Dette gjelder særlig valg av systemer.  Xledger som økonomi- og regnskapssystem er veldig bra! Vi kan nå forholde oss til ett system. Informasjonen er tilgjengelig for alle i organisasjonen som har behov for det. Man får opp «live» data når og hvor man ønsker.

Xledger, som regnskapssystem, fører til at informasjonsflyten blir enklere, hvilket er tidsbesparende og reduserer risiko. Lederne kan hente ut de rapportene de ønsker til enhver tid. Det er mange timer spart målt mot tidligere systemer som var begrenset av tilgjengelighet og tilganger. Xledger er et dynamisk system som man lett kan gjøre endringer i. Det skaleres også på en god måte.

En stor fordel er at det er nettbasert, så du kan gå inn å sjekke det du vil fra hvor som helst. Nå som vi har Xledger på mobil, så merker vi at barrieren for å gå inn selv istedenfor å spørre, er mye lavere. Vi prøver å informere alle om hvor enkelt Xledger Mobile er.  Vi satser mye på det. Det er en betydelig gevinst at man kan føre timer, reiseregninger eller godkjenne bilag på en mobil enhet. «Administrasjonen i lomma» er et slagord som vi liker veldig godt.

Regnskapsbyrå: XACCT Accounting

Publisert: 2014
Oppdatert : 2022
Les mer om prosjekter i Xledger