Analytikernes beste tips til hvordan bedriften kan kutte kostnader uten å strupe innovasjonen. I november 2020 samlet Gartner flere av sine fremste bransjeeksperter til en diskusjon om hvordan bedrifter bedre møter usikkerheten mange føler på i kjølvannet av et turbulent 2020.

Det viktige spørsmålet er hvordan frigjøre midler til å skape fart i digitaliseringen, slik at kortsiktige tiltak ikke forkludrer fremtidsbildet.

– En økende utfordring er ressursknapphet; den løpende driften er nedskalert og det er begrenset tilgang på friske investeringsmidler. Da blir det viktig å gjøre det beste ut av situasjonen gjennom optimalisering av driften. En forretningsorientert controller kan bevise sin strategiske verdi; relevante forslag til selskapsutvikling gjennom kostnadsoptimalisering, sier administrerende direktør i Xledger, Ove Jørgen Carlsen. Fokuset bør være på den delen av virksomheten som skaper solide resultater og skjerme disse mott kutt. Drivkraften ligger i å finne morgendagens vekstområder og nye forretningsmodeller.

Vi har utformet et whitepaper med innsikt som er relevant for moderne controllere. Les mer og last den ned her!

Syv feil som gjøres når man vil kutte kostnader:

Det settes urealistiske mål

Gartner viser til undersøkelser der kun 43 prosent oppgir at de når fastsatte kuttmål det første året. For å gjøre realistiske innstramminger må controller ha kjennskap til hver enkelt avdeling, og ta diskusjonen om hvordan penger skal brukes mest effektivt i fremtiden.

Tiltakene er kortsiktige

Kun hver tiende virksomhet klarer å holde kostnadsnivået nede etter tre år. Kuttene har ikke noen varig effekt fordi det ikke er jobbet med holdningsendringer i avdelingene. Ansatte må kjenne bakgrunnen til kuttene, innse behovene for endring og bidra med ideene til hvordan ressurser kan brukes bedre.

Virksomheten bremses ned

Mange sliter med å finne gode businesscaser for investeringer, og dette skyldes ofte at man forsøker å optimalisere gamle forretningsmodeller. De som lykkes legger en forretningsplan som strekker seg over fem til ti år, der de gjør færre og raskere prosjekter, fremfor de store og tunge. For å lykkes i fremtiden må friksjon fjernes, og investeringer flyttes til driftsbudsjettet.

Nødvendige investeringer strupes

Gartners forskning viser at kun hver tiende bedrift klarer å frigjøre nok ressurser til å håndtere veksten de søker. Spørsmålet er hvordan skaffe til veie flere ressurser uten å dra på seg flere kostnader. Mye av svaret ligger i bedre arbeidsformer og det å skape flere synergier på tvers av avdelingene. Folk må ha frihet til å skape, og ryggdekning slik at de tør å ta risiko.

Mister det digitale toget

Mange virksomheter står igjen på perrongen. Styrene ønsker vekst gjennom digital endring, og tross dette er det mer enn 50 prosent av virksomhetene som ikke klarer å komme godt i gang .

Få med menneskene

I perioder med endring er det viktig å sørge for at man behandler ansatte med respekt. Arbeidsgiver har et ansvar for å drive en form for medarbeiderutvikling som sikrer at kompetansen møter behovene som kommer. En god håndtering av opplæring og utvikling av medarbeidere vil redusere risiko internt og skape et godt omdømme eksternt.

Bedre avtaler med leverandør

Store verdier kan hentes ved å inngå leverandøravtaler der selskapet bestiller/betaler etter behov/forbruk. Mange inngår avtaler som er bra det første året, men direkte plagsomme mot slutten av kontraktsperioden.