Bo Hjort Christensen utgir årlig rapporten Status-Trender-Metoder i ERP-markedet. Rapporten viser trendene og utviklingen i markedet – samt gir en oversikt over hvor de ulike ERP-løsningene er plassert i forhold til størrelsen på bedriftene som benytter løsningen.

I den nyeste rapporten er Xledger plassert i øverste del av segmentet for mellomstore bedrifter. Samtidig blir det fremhevet at enkelte SaaS-tjenester har en skalerbarhet som betyr at løsningen dekker behovene for virksomheter av ulike størrelse. Xledger er en ekte multi-tenant skyløsning som passer like bra for større selskaper, kompliserte konsern og store kommuner – som for små og mellomstore bedrifter.

ERP-2020 rapport
Kilde: BHC © Marstrand

Skalerbart økonomisystem

Xledger er et skalerbart standardsystem. Det gjør det enkelt å legge til, eller ta bort både funksjonalitet og selskaper etter behov. For ambisiøse selskaper som vil skalere internasjonalt finnes det flere valutaer og språk tilgjengelig i applikasjonen. På konsernnivå får du innsikt og oversikt over økonomien og regnskapet i sanntid.

Sammen med strategiske samarbeidspartnere leverer Xledger en helt ny og fremtidsrettet plattform til kommuner, fylkeskommuner og offentlige virksomheter.  Les mer om den fullverdige plattformen til kommunesektoren.

Får verdens viktigste verdier til å vokse

«Vi har vokst med 40 % i antall barnehager siden vi tok i bruk Xledger uten noe vesentlig oppbemanning på økonomiavdelingen. Xledger har vist seg å være så skalerbar i vekst som vi hadde målsatt.» Ann-Kristin Dyre, konsernregnskapssjef i Læringsverkstedet. Hun er bare èn av våre kunder som har nytt godt av de mulighetene skalerbarheten til Xledger gir.

 

Her kan du lese mer om skalerbarhet i Xledger