Hverdagen blir enklere og datagrunnlaget mer pålitelig når økonomisystemet og forvaltningssystemet snakker sammen, kontinuerlig.

Fazile ble lansert i markedet i 2022 og er et nytt skybasert forvaltningssystem som gir god oversikt over virksomheters eiendomsportefølje, utviklet av bransjeeksperter. Fazile gjør forvaltningen enklere og mer automatisert. Eiendomshuset Malling & Co er inne på eiersiden og har vært tett på i utviklingen av løsningen.

Xledger utvikler og leverer det skybaserte økonomi- og regnskapssystemet, Xledger, som har vært mer enn 15 år i markedet. Økonomisystemet har en godt utviklet flerfirma- og konsernfunksjonalitet som gjør det spesielt godt egnet for virksomheter med mange enheter, slik som eiendomsforvaltere og -utviklere.

Xledger har et rikt API og er åpent for integrasjoner med en rekke fag- og forsystemer. Nå tilbys en sømløs integrasjon mellom Fazile og Xledger, som betyr at løsningene snakker sammen uten at det er behov for manuelle operasjoner.

Hva betyr dette for økonomiavdelingen og eiendomsforvalterne?

  • Effektivisering av prosessen for kontraktforvaltning
  • To-veis integrasjon gir oppdaterte data i sanntid i begge systemer
  • Avregning av felleskostnader blir enklere fordi man har løpende kontroll med tett integrasjon mellom Fazile og Xledger som gir et oppdatert bilde gjennom hele året
  • Forvalter får saldo fra Xledger løpende tilbake til forvaltningssystemet
  • Kontroll på fordringer begge steder
  • Betalingshistorikk fra Xledger blir hentet tilbake til forvalteren
  • Grunnlag for faktura sendes fra Fazile til Xledger der faktura utstedes og Xledger blir fasit for fakturering
Cathrine Kildalsen, Head of Property Management, Malling & Co Forvaltning
Cathrine Kildalsen, Head of Property Management, Malling & Co Forvaltning

Med den sømløse integrasjonen mellom Xledger og Fazile forenkler vi arbeidsprosessene og kan jobbe mer effektivt. Det gjør at alle våre medarbeidere har samme innsikt og kontroll over dataene selv om de jobber i ulike løsninger.
Eksempelvis skjer faktureringen i Xledger og informasjonen hentes tilbake til kontraktforvaltningssystemet, Fazile.
Cathrine Kildalsen, Head of Property Management, Malling & Co Forvaltning

Les mer om Xledger for eiendom