Du som CFO i eiendomsbransjen står ved et digitalt skille. Alle vet at digitalisering endrer bransjen, spørsmålet blir derfor om ditt eiendomsselskap skal diktere utviklingen, eller lære av andres erfaringer?

Nye konkurransefortrinn skapes hver dag, og forventningen vil være at den moderne økonomileder leverer sanntidsinnsikt, moderniserer driften med smart ny teknologi, og inntar rollen som strateg. Utfordringen handler om å håndtere det gamle på bedre måter, samtidig som økonomidirektøren er premissgiveren for det nye. For å komme dit handler det mye om automatisering. I årene som kommer må CFO være en aktiv pådriver for endring, legge til rette for at avdelingen lærer seg nye ferdigheter, og frigjøre tid ved å vurdere å sette bort oppgaver som ikke er kjernekompetanse.

Last ned hele insprasjonsheftet her

Nye roller for CFO

Stadig flere nye hensyn og trender krever at CFO har tid, kunnskap og overskudd til å ta de riktige avgjørelsene. ESG-rapportering, digitalisering og endrede arbeidsformer i arbeidslivet krever like store ressurser som kravene til samsvar med regler og retningslinjer, og behovet for tettere samarbeid med banker og finansinstitusjoner.

Deloittes 2021 Commercial Real Estate Outlook viser hvordan bransjen må gå fra å «komme seg gjennom krisen», til å etablere prosedyrer, metoder og rutiner som sikrer motstandskraft mot det uventede, samtidig som bedriftens konkurransefortrinn styrkes. Blant 750 CFOer i det globale eiendomsmarkedet er 15 prosent veldig optimistiske og 61 prosent ganske optimistiske i forhold til de økonomiske fremtidsutsiktene. Kun 10 prosent har et negativt syn på markedsutviklingen.

investering_CFO

Teknologien skaper nye former for etterspørsel

Leietagere har nye typer preferanser, som følge av nye fleksible arbeidsformer. Ved å bruke teknologiske funksjoner som kunstig intelligens og tingenes internett kan utleier skape smartere arbeidsplasser i bygg som driftes bedre og mer bærekraftig.

De som investerer i smartbygg-teknologi vil få mer attraktive objekter som prises høyere, få større leieinntekter per kvadratmeter, og en langt mer fordelaktig ESG-rapportering. Det handler om å skaffe seg større tilgang til egne data, hente de frem i ett og samme system, og ta beslutninger basert på fakta.

Konsernsjefen vil ha bærekraftig digital vekst

KPMGs undersøkelse CEO Outlook 2020 viser at nordiske toppledere er særlig opptatt av virksomhetens samfunnsbidrag, tar et sterkere grep om virksomhetens teknologibruk og digitale samhandling, og har risiko knyttet til leveransekjeder og cybersikkerhet på radaren.

Digitalisering er avgjørende for vekst, og under COVID-19 har selskaper verden over fått fart på bruken og utviklingen av digitale løsninger hos ansatte, partnere og kunder. Denne farten har vært betydelig høyere i de nordiske landene, der mange toppledere mener de nå ligger år foran sammenlignet med de fleste globale toppledere som oppgir at de kun er noen måneder foran skjema. CFO sin rolle er å være pådriver og den som skaper forutsetningene for investeringer som styrker den digitale konkurransekraften.

    Last ned inspirasjonsguide