Ambisiøse vekstmål krever at havbrukskonsernet er nøye med hvilken teknologi de investerer i.

Tonny Kornstad er CFO hos Kenfish. Konsernet med hovedkontor i Kristiansund omsetter for flere milliarder kroner hvert år, og har over 200 ansatte til sjøs og på land fra Ålesund i nordvest til Mehamn på Finnmarkskysten.

Sammen med økonomiavdelingen på syv ansatte jobber Kornstad iherdig med å vri om arbeidsformene. Intensjonen er å møte en fremtid der oppgavene løses av systemer, slik at menneskene har tid til å tenke nye tanker.

Ambisiøse mål for vekst gjør at Kenfish er kresne på hvilke systemer og teknologi de velger.

— Vi ønsker moderne løsninger som hjelper oss med å jobbe mer effektivt. Derfor har vi valgt et skybasert alt-i-ett system fra Xledger, sier Kornstad.

Bli inspirert: Teknologien i den moderne økonomiavdelingen!

Integrerte ERP med Maritech

Konsernet er et resultat av organisk vekst fra modige investeringer, og oppkjøp av blant annet fiskemottak i Lofoten.

— Tidligere benyttet vi tre eksterne regnskapsførere som hadde hvert sitt system. Det gjorde det tungvint å konsolidere tallene. Avgjørelsen om å gå over til ett system som vi hadde i eget hus var derfor enkel, forteller Kornstad.

Kongstanken var å samle mest mulig i ett system, og integrere med øvrige kommersielle plattformer som konsernet bruker.

Vi kommer til å få stor nytte av integrasjonen mellom ERP-systemet, Xledger,og Maritech, som er handelsplattformen for kjøp og salg av fisken.

— Det at disse systemene snakker sammen gjør at transaksjonene flyter automatisk over til ERP. Vi sparer masse tid og har frigjort oss for tungvinte og manuelle prosesser. Det er mange som viser interesse for akkurat den integrasjonen som Xledger har utviklet, sier Kornstad.

Kan jobbe med mer strategi og virksomhetsutvikling

Et av de viktigste målene for CFOen er å sikre at konsernet blir gode på innsikt og analyse.

— Vi er avhengig av et system som oppdateres i sanntid for å få gode svar. Bedre rutiner for analyse og avviksoppfølging gir kontroll, derfor kan jeg som økonomisjef fokusere mer på strategi og virksomhetsutvikling, sier Kornstad.

Innsikten fra data skal gi oppdaterte svar på dekningsbidraget på hvilken fisk de tjener mest eller minst på til enheter tid. Alle i økonomiavdelingen har tilgang til data i sanntid via KPI-dashbordene som er satt opp.

— Det å visualisere dataene gjør ting enklere og morsommere å følge med på. En av de tingene jeg ønsker å bruke mer tid på, er å lære opp andre i organisasjonen til å kunne forstå dataene vi får ut i sanntid. Dette gjør oss i stand til å lykkes bedre i jobben, fordi vi umiddelbart kan se om vi er på riktig vei, forteller Kornstad.

Selvbetjening av rapporter

Like viktig er fokuset på å utnytte automatiseringsmulighetene i økonomisystemet.

— Vi gjør mange manuelle operasjoner som kan automatiseres i Xledger. Jeg har et særlig ønske om å rendyrke rapporteringen slik at vi slipper å gjøre manuelle konsolideringer, sier Kornstad

— Vi må også bli flinkere til å drive opplæring ut over organisasjonen sånn at de som skal bruke systemet sparer tid ved å kunne hjelpe seg selv til de rapportene de ønsker.

Kornstad er overbevist om at teknologien er med på å skape en mer attraktiv arbeidsplass.

— Å punche bilag dag ut og dag inn, er ikke spesielt givende. Vi må tenke nytt og annerledes, og jobbe smartere for å løfte virksomheten vår og skape en mer spennende arbeidsdag i økonomiavdelingen. Det får vi med et moderne system i skyen, avslutter han.

Les mer om hva eksperter og andre CFOer mener om teknologien i økonomiavdelingen.