De siste årene har det skjedd en sterk utvikling innenfor integrasjonsområdet. Våre kunder har et økende behov for å kunne integrere Xledger med andre forretningskritiske fagsystemer. I Xledger er vi opptatt av å legge til rette for denne utviklingen gjennom blant annet implementering av GraphQL.

Xledger har partnere som tilbyr regnskaps- og økonomitjenester og rådgivning. Flere av disse har solid teknologikompetanse, og noen har også egne avdelinger som jobber med integrasjoner. GraphQL er en sentral del av dette.

Hva er GraphQL?

GraphQL er et open source spørre- og manipulasjonsspråk for API-er. GraphQL ble utviklet av Facebook i 2012 og ble omgjort til åpen kildekode i 2015. Xledger tok i bruk GraphQL for første gang i 2018. Siden den gang har GraphQL utviklet seg løpende hvor stadig nye funksjoner og muligheter blir lagt til. GraphQL i Xledger kan enkelt deles inn i to hovedområder: spørringer som muliggjør uthenting av informasjon, og mutasjoner som omhandler import fra eksterne systemer inn i Xledger.

Bjørnar Mæland, Senior Integration Consultant i Xledger, peker på økt fleksibilitet og brukervennlighet som to av hovedfordelene ved å ta i bruk GraphQL.

— Ved at våre partnere bygger opp sin interne kompetanse på dette området får dette også positive ringvirkninger for Xledger. Gjennom tett kontakt med de største aktørene får vi verdifulle tilbakemeldinger på hvordan API-et kan videreutvikles. Denne kontakten belyser satsningsområder som blir tatt med videre internt hos oss. Denne formen for markedsstyrt utvikling er en fordel for alle parter, forklarer Mæland.

Med GraphQL kan du gjøre tilspissede spørringer og du får raskere mer skreddersydde svar enn ved bruk av andre API-er. GraphQL gir en mer intuitiv brukeropplevelse, og er forståelig selv om du ikke har den dypeste tekniske kompetansen. I Xledger har vi et eget demomiljø der våre partnere og kunder enkelt kan ta dette i bruk med utgangspunkt i egne data.

— Vi blir ofte kontaktet av selskaper som spør om et gitt system er integrert med Xledger. Dersom svaret er nei, så er ikke det nødvendigvis slutten. Ved å ha mulighet til å enten utvikle en løsning selv, eller ta i bruk de tekniske apparatene ute hos våre partnere har kunder nå større fleksibilitet rundt integrasjoner, sier Mæland.

GraphQL Subscriptions

I Q4 2020 lanserte Xledger en ny tjeneste som heter GraphQL Subscriptions. Kort fortalt er dette pushvarsling for GraphQL som gjør det mulig å abonnere på endringer som skjer i Xledger.

I stedet for å kjøre regelmessige spørringer for å finne ut om det er endringer siden sist, vil du nå kunne få beskjed umiddelbart når endringer blir gjort. Dette vil være både tids- og ressursbesparende for brukere.

Subscription fungerer allerede på flere tabeller i Xledger og vil utvides i løpende gjennom fremtidige releaser og patcher.

Nye muligheter for samarbeid mellom BDO og deres kunder

BDO er en av Xledgers partnere som har utviklet et sterkt teknisk miljø rundt integrasjoner. Her jobber syv utviklere med kartlegging av kunders behov og utvikling av integrasjoner mellom Xledger og eksterne fagsystemer.

— Barrieren for samarbeid mellom forretning og IT er redusert ved bruk av GraphQL, sier Senior Manager i BDO, Pål Gudmund Berven.

Han trekker også frem integrasjonen mellom datafangstsystemet SmartDok og Xledger, som er utviklet av BDO.

— Mellom disse to systemene går det kontinuerlig en rekke data. Når kunder i tillegg kan koble dette opp mot analyseverktøy og datavarehus, får de en mye større oversikt enn tidligere. 50 % av dette hadde ikke vært mulig med det gamle API-et, forklarer Berven.

GraphQL har gitt nye muligheter for samarbeid mellom BDO og deres kunder. De har for eksempel satt opp automatisk opprettelse av ordre umiddelbart etter opprettelse av et prosjekt. Dette øker automatiseringen for kunden og bidrar til å redusere menneskelige feil.

Ønsker du å vite mer om integrasjoner i Xledger? Ta gjerne kontakt med oss!