— Vi har nå funnet et system som vi kan ha fremover uavhengig av hvor mye vi kommer til å vokse, forteller økonomisjef i Bonum, Jan Fredrik Jorddal.

— Vi har den siste tiden opplevd flere flaskehalser. Da vi var en liten bedrift holdt det med et OK system, men etter hvert som oppgavene blir mer komplekse ble det også mer og mer frustrasjon rundt at det systemet vi brukte ikke var tilpasset vår hverdag, sier Jorddal.

Sterk vekst

Bonum er et eiendomsfirma som bygger attraktive boliger med høyt fokus på bygningsmessige- og estetiske kvaliteter. Selskapet ble etablert for 5 år siden og forventer å omsette for milliardbeløp neste år. De ser for seg en sterk vekst i årene fremover.

— Xledger er så fleksibelt og moderne at uventede problemstillinger som kommer i fremtiden fort vil kunne bli adoptert inn i Xledger. Vi føler oss derfor trygge på at vi slipper å ta en ny runde om 5 til 10 år, da vi omsetter for mye mer enn i dag og er en helt annen bedrift, sier Jorddal.

Mer kontroll hos prosjektlederen

— Utslagsgivende for at vi gikk for Xledger var likviditetsstyringen. Der skiller Xledger seg ut fra de andre aktørene vi vurderte. I tillegg var den faglige kompetansen og rådgivningen hos de vi møtte i Xledger svært tilfredsstillende. Det ble tydelig for oss hvorfor Xledger passet akkurat en eiendomsutvikler som oss, forteller Jorddal.

Ressursene Bonum bruker på regnskapet kan nå flyttes til å gjøre andre verdiskapende oppgaver for firmaet. Det vil også gi dem en helt annen kontroll og oversikt hos prosjektlederne enn det de har i dag.

— Med Xledger er det ikke lenger den øverste ledelsen som oppdager problemstillinger, men prosjektlederen selv. Prosjektlederen kan da oppdage dette i en tidligere fase og blir derfor mer selvstendig. Man får en mye bedre flyt av informasjon, som vil gi gevinster på alle nivåer i bedriften, påpeker Jorddal.

Økonomisystem for eiendomsbransjen

I fjor valgte mange aktører innenfor eiendomsbransjen å bytte til Xledger, deriblant Bonum.

— Eiendomsutviklere oppnår viktige effekter gjennom Xledgers omfattende prosjektfunksjonalitet. Like interessant er å se hvordan eiendomsforvaltere utnytter Xledgers innebygde automatisering til å oppnå store effektiviseringsgevinster i sine forretningsprosesser, sier Geir Hagelid, Senior Sales Executive i Xledger.

Les mer om Xledgers unike egenskaper for eiendomsbransjen.