Økonomisystemet må få like mye oppmerksomhet som alle de andre systemene.

— Økonomisjefen kan ikke sitte i en teknisk gjeldsposisjon mens alle andre avdelinger bruker spennende, moderne og brukervennlige løsninger.

Utsagnet tilhører Bo Hjort Christensen. Han er trolig Norges mest erfarne ekspert på forretningssystemer innen prosessdomener som økonomi, logistikk, produksjon og e-handel.

Han har i flere tiår vært en svært populær foredragsholder, foreleser og rådgiver i skjæringspunktet mellom teknologi og økonomi. Kort sagt hvordan moderne digitale plattformer kan understøtte forretningsutvikling.

— Det som er interessant er å se på hvilke prosessdomener som har lengst «digital» historikk. Det er vel ikke galt å si at når det kommer til regnskap, økonomi og det å holde orden på tall og transaksjoner, er det en relativt gammel digital disiplin, for å si det forsiktig, mener Christensen.

Bli inspirert: Teknologien i den moderne økonomiavdelingen!

Kampen om kundene

I den andre enden av skalaen kan vi definere den digitale kundereisen som en relativt ny digital disiplin. Det handler om kampen om kundene.

Christensen har observert at den digitale innovasjonstakten i prosesser som ligger i skjæringspunktet mellom selskapet og kundene er betydelig høyere enn det vi opplever i de underliggende støtteprosessene som f.eks. regnskap og lønn.

— Kanskje ser vi tendenser til at dette bildet blir mer balansert og at ny og smart teknologi også finner sin naturlige posisjon i de mer administrative bakgrunnsprosessene, spør han.

Profilbilde av Bo Hjort Christensen
Bo Hjort Christensen

Når ny teknologi møter en eldre versjon

— Det er viktig at økonomisystemet evner å utnytte det digitale potensialet. Dette for å unngå at økonomisjefen sliter med «teknisk gjeld», mens salgssjefen kan glede seg over «teknisk kapital».

Det er ikke grunn til å betvile at det skjer tunge investeringer i økonomisystemer, men det vi kan se er at økonomisystemene får noe mindre oppmerksomhet, enn investeringer rettet inn mot logistikk og handel. Primærprosessene trumfer støtteprosessene.

— Økonomisystemet er bokstavelig talt endestasjonen for alt som skjer av forretningsaktivitet. Rent billedlig kan vi definere koblingen mellom de kommersielle fagsystemene og økonomisystemet som en hovedpulsåre, sier Christensen.

En god økonomisjef vet hva som kreves for å lykkes

Da er vi inne på et av de virkelig store kravene som CFOer møter.

— Nemlig at det skal være kortest mulig tid mellom når en økonomisk hendelse inntreffer, om det er på lageret eller i handelsplattformen, til hendelsens økonomiske konsekvenser er fanget opp. Dette må speiles i økonomisystemet i sanntid. Et idealbilde som ikke alltid er så enkelt å realisere.

Christensen ser nå en veldig klar tendens til at teknisk gjeld blir vekslet inn i gode moderne løsninger.

— Det har vært en veldig interessant utvikling de siste årene. Økonomisjefen, og da i særlig grad den yngre generasjonen, har opparbeidet seg en veldig god forståelse for hvilket potensial som ligger i utnyttelsen av moderne digitale teknologier, og det er svært positivt.

Christensen legger til at økonomisjefen har tilegnet seg større forståelse for de tilgrensende prosessdomenene som er viktige for virksomhetens suksess som logistikk, produksjon og handel.

— Jeg er ganske imponert over det som skjer, spesielt når det kommer til norske økonomisystemer. Det er viktig å understreke at Norge har en veldig stolt tradisjon når det kommer til både faget økonomistyring og det å utvikle gode, rike økonomisystemer, sier Christensen.

Den moderne CFO må utvikle virksomheten strategisk

— Økonomidirektøren spiller en vesentlig rolle i digitaliseringsprosessene for å sikre at alle forretningshendelser med økonomiske implikasjoner blir ivaretatt av økonomisystemet, helst i sanntid.

Christensen minner om at i et stadig mer granulert og sammensatt systemlandskap (Composable ERP iht. Gartner) vil forretningshendelsen fanges opp i mange ulike systemtjenester. Da må man sikre at økonomisystemet har tilstrekkelig integrasjonskapasitet til å ta imot disse (ref. begrepet «endestasjonen»).

— Som en følge av at datafangst og den påfølgende databehandling i økende grad automatiseres, vil økonomiavdelingen endre seg fra å være «produserende» til å bli «analyserende». Det er en riktig utvikling, mener Christensen.

Les resten av intervjuet og mer i inspirasjonsheftet: «Teknologien i den moderne økonomiavdeling».