Skyløsninger kan ofte ha høyere og like bra sikkerhet som tradisjonelle løsninger. Xledger tar sikkerhet på alvor. All innlogging skjer med en kryptert forbindelse, som er av samme type som blir brukt av nettbanker.

Sikkerhet i skyløsninger

Leverandører av ERP-systemer har erfart at spørsmålet om sikkerhet er på vei fra å være en ulempe til å bli en fordel når de skal selge skybaserte ERP-systemer, skriver Gustav Juell-Skielse og H. Enguist i boken Implications of ERP as Service.

Xledger har flere tusen bedrifter i drift, og det gir oss store ressurser for å tilby enkeltselskaper betydelig mer avansert sikkerhet enn hva de normalt betaler for selv.

Det er mangelfull kunnskap hos flere bedrifter om sikkerhet og sikkerhetsrisikoer i skyløsninger. Useriøse leverandører bruker ikke alltid backup eller krypteringer. I slike tilfeller er det grunnlag for bekymring. En annen sikkerhetsrisiko er servere som er lokalisert i land som er kjent for å ikke respektere bedriftens integritet.

Bedrifter får normalt bedre sikkerhet gjennom å velge et skybasert forretningssystem, så fremt man tar hensyn til sikkerhetsrisikoene.

Les også: Slik øker du sikkerheten i dine skytjenester

Høy sikkerhet i Xledger

Xledger er ansvarlig for å levere hele funksjonen, inkludert hele driftsmiljøet og sin tilgjengelighet. For å opprettholde høy tilgjengelighet krever det at IT-miljøet ligger i et profesjonelt driftssenter hvor det er høye krav til perimetersikkerhet, nettverkssikkerhet og at alle kritiske komponenter er overflødig.

Våre servere er låst i en profesjonell driftssentral rettet mot kunder med kritiske IT-løsninger. Alle kritiske komponenter er duplisert. Backup er gjort på alle data som gjenspeiler seg også til et annet fysisk sted. Streng tilgangskontroll av sikkerhetspersonell på det operative senteret.

Ettersom funksjonaliteten utvides og flere roller får tilgang til forretningssystemet blir alt mer kritisk for bedriften. Derfor øker også behovet for en høy oppetid for forretningssystemet. Statistisk for de 6 siste årene er Xledgers oppetid på 99,98 %.

Les mer om Xledger som en ekte skytjeneste