Nasjonal Sikkerhetsmyndighet publiserte fredag 25. september sin nye rapport Helhetlig digitalt risikobilde 2020. Sentralt i denne rapporten står spørsmålet om den økende bruken av skytjenester vi ser hos norske bedrifter.  

Bekymret for avhengigheten av utenlandske skytjenesteleverandører

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) påpeker at bruk av skytjenester i de fleste tilfeller vil gi større fordeler enn ulemper for den enkelte bedrift. Men de viser også til hvor viktig det er å gjøre grundige vurderinger når man skal bestemme seg for hvilke løsninger man vil benytte seg av. Dette gjelder spesielt dersom man velger å benytte seg av tilbydere med datasentre utenfor Norge.

Ved å velge en tilbyder utenfor Norge, har man ifølge NSM mindre kontroll over hvor dataene befinner seg. Enda viktigere, du har nødvendigvis ikke full kontroll over hvilke personer som har tilgang til datasenteret.

Færre aktører gir større forutsigbarhet

Xledger utvikler og leverer det skybaserte ERP-systemet, Xledger. Vi har et helhetlig ansvar for verdikjeden fra utvikling av applikasjonen til lagring i egne datasentre. Som eier av egne datasentre vil våre kunder derfor ha én aktør mindre å forholde seg til. Med vår Software as a Service modell har vi ingen bindingstid, kun tre måneders oppsigelse. Dette gir våre kunder en ekstra frihet og fleksibilitet.

Godta statistics, marketing informasjonskapsler for å se denne videoen.

Ove Jørgen Carlsen, CEO i Xledger, forklarer hva det vil si å ha kontroll over hele verdikjeden – helt ned til infrastrukturnivå.

Les også: Slik øker du sikkerheten i dine skytjenester

Ansvarlig for hele verdikjeden

“I Xledger har vi tatt et bevisst valg om å bruke norske ISO27001-godkjente datasentre. Vi eier og drifter alt av teknisk utstyr. Dette blir nøye overvåket av vår interne IT-avdeling, slik at vi har ikke bruk for en tredjepart.” Lennart Holen, CTO i Xledger

Med vår sterke lokale forankring i Norge vil Xledger være et veldig godt alternativ for de bedriftene som er opptatt av sikkerhet i sine skyløsninger, og som vil ha en løsning der de har god kontroll på hvor data blir lagret.

Godta statistics, marketing informasjonskapsler for å se denne videoen.

Ved evaluering av nye tjenester er det viktig å tenke gjennom de tekniske aspektene ved løsningene.