Xledger ökar tillväxten under 2019!

Nedan vill vi summera några av våra höjdpunkter under året som gått

Xledger fortsätter kontinuerligt att växa och expandera kraftigt även 2019. I tillägg till SME-marknaden är det flertalet större företag som ser att Xledger är det rätta valet när de ska byta till ett modernt och molnbaserat affärssystem.

Sedan etableringen i Sverige har vi fått förtroendet att växa med våra kunder och partners och vi har de senaste 4 åren växt med över 200%! Ett stort tack till våra duktiga, dedikerade och erfarna medarbetare och partners som utgör grunden för vår framgång. Under året gick Xledger i drift hos våra nya kunder C.A.G, Redpill Linpro, PC Rettig, Ace of Spades samt EP Center.

Vår tillväxt genom partners är en mycket viktig och strategisk del i vår affärsmodell. Under året har vi intensifierat samarbetet med våra partners som bland annat har inneburit omfattande kompetensutveckling inom presales, försäljning och marknadsarbete som gör att vi står väl rustade för framtiden. Under året har våra partners riktat sina erbjudanden mot större kunder och till utvalda fokusområden.  Internt har vi arbetat med att skapa en plattform för att stödja befintliga partners men även för att det skall vara enkelt att starta upp som partner till Xledger.

Under 2019 togs det strategiska beslutet att flytta supporten för de svenska kunderna hem från Norge till kontoret i Sverige med ambitionen att kunna ge en ännu högre grad av service, ökad lokal kompetens om den svenska marknaden och säkerställa en höjd kundnöjdhet.

16 standardkurser med över 120 deltagare genomfördes under året. Vi presenterade också en helt ny kurs – Rapporter. Utöver kurserna genomfördes två frukostseminarier helt dedikerade till våra användare med fokus på nyheter i våra senaste releaser. Frukostseminarierna fortsätter under 2020.

Gartner Market Guide Report

Xledger ingår i Gartner Market Guide for Service-Centric Cloud ERP Solutions. Detta bekräftar vår position inom molnbaserade affärssystem och vår förmåga att digitalisera affärsprocesser. Du kan ladda ner Gartner Market Guide här.

Funktionalitet som skapar och adderar värde

Xledger affärssystem är färdigintegrerat med flertalet externa system. Vi var tidigt ute med användning av GraphQL. Nu jobbar vi kontinuerligt med vidareutveckling av teknologin och kompetensöverföring till våra partners som har fokus på teknologi och integrationer.

Xledger uppdateras med ny funktionalitet flera gånger per år genom planerade releaser och alla kunder får tillgång till alla uppdateringar och nyheter. Bland nyheterna 2019 kan vi nämna utökad möjlighet för kreditkontroll, ökat fokus på säkerhet – och inte minst automatisk verifikationsbokföring som möjliggör stora tidsbesparingar.

Xledger har även implementerat stöd för Autogiro och Internetbanksfaktura vilket öppnar upp för nya marknader och kundsegment.

Xledger fortsätter satsningen för kommuner och regioner

Under 2019 fortsatte Xledger vår satsning inom kommuner och regioner. Fördelarna med vår lösning är stora i många avseenden och då inte minst vad gäller effektivitet, förvaltning och kostnader. Vi kan säkerställa att våra svenska kommuner får en kostnadseffektiv och säker lösning samt ett stöd för digitaliserade processer med utökade tjänster i leveransen. Med flera uppgraderingar och nya versioner per år, säkrar vi att kan stödja Sveriges digitala transformation även inom denna sektor.

Xledger mot nya mål

Xledger grundades år 2000 och lanserades i Norge 2005 och i Sverige 2009. Nu har vi även kontor i UK och USA. I tillägg är Xledger tillgänglig för den danska marknaden via vår partner Amesto AccountHouse och vi är klara för Finland via vår partner Norian. Flertalet av våra kunder använder dessutom Xledger globalt. Redovisningsansvariga och ekonomichefer är påloggade i Xledger 24/7.

Vi har stora ambitioner för ytterligare tillväxt. I april tog Thomas Falk över ansvaret som CEO for Xledger Sverige. Målet är att globalt omsätta 1 miljard NOK innan 2025 och vi investerar kraftigt i nya medarbetare både i centrala och lokala funktioner samt i ny utveckling av systemet. Vi har ett antal viktiga komponenter som bidragit till vår framgång där vår produkt. Dess konstanta utveckling, organisationen och affärsmodellen är våra centrala fundament. Och ska tillsammans med fortsatt fokus på kunder/partners, automatisering och säkerhet i molnet utgöra vägen mot målet. Vi har dessutom ett stort fokus framåt på att enkelt kunna integrera med andra system då utbyte av data mellan affärskritiska system är en viktig framgångsfaktor för Xledger.

Att attrahera rätt kompetens och behålla vår kultur kommer fortsatt vara extremt viktigt för oss. Vi anställde sju personer lokalt 2019 och kommer fortsätta rekrytera flera personer 2020. Vår kultur ska säkerställa kontinuitet och innovation samt stabilitet i vår tillväxt.

Vi ser fram mot ett spännande 2020 tillsammans med våra kunder, partners och medarbetare!

Vill du veta mer? Kontakta oss!