Under hösten lanserar vi ett samarbete med Creditsafe som innebär att våra kunder ges möjlighet att genomföra effektiv kreditkontroll direkt i Xledger.

Integrationen med Creditsafe «tvättar» våra användares kund- och leverantörsregister varje månad. Samarbetet är ännu ett steg i vårt arbete att effektivisera och automatisera våra kunders arbetsdag.

För dig som använder Xledger betyder detta bättre kontroll och reducerad risk:

-Kreditinformation reducerar risken för ekonomisk förlust i förhållande till både kund och leverantör
-Du kan följa alla händelser på kund- och leverantörssidan
-Övervakning ökar möjligheten att upptäcka fel och problem
-Kreditinformationen kan innehålla både kreditvärdering, finansiell data, tillkännagivanden och tidigare kreditvärderingar

Vill du veta mer om samarbetet?

Kontakta oss idag!