– Många blir överraskade när vi säger att vår lösning inte nödvändigtvis passar för dem. Nöjda kunder är det absolut viktigaste för oss, därför säljer vi aldrig på fel premisser, säger Marie Löfgren COO på Xledger i Sverige.

Xledger har kunder av alla storlekar och i många branscher och passar särskilt bra för företag med koncernstruktur och som jobbar med tidrapportering och projekt. Till exempel entreprenörer, konsulter, arkitekter samt bygg- och fastighetsbranschen.

– Ju mer komplexa strukturer verksamheten har, desto bättre fungerar Xledger, säger Marie.

De olika behoven för varje verksamhet blir kartlagda tidigt i säljprocessen.

– Vi använder samma team från första mötet tills systemet har varit i drift hos kunden i flera månader. Det ger en trygghet för kunderna.

Förenkla, förbättra och effektivisera

En viktig del i den inledande fasen handlar om hur ett nytt system gör det möjligt för kunden att jobba smartare och mer effektivt.

– Vi är ärliga med vad som är tidskrävande och komplext och delar med oss av bästa praxis för att lösa det. Vi vill hjälpa våra kunder att nå sina ambitiösa mål, både i förhållande till tillväxt och utveckling men även förbättring av organisationen.

Det börjar med strategisk förankring hos ledningen som måste vara pådrivande.

– Under säljprocessen sopar vi inte utmaningar eller ”showstoppers” under mattan. Ärlighet gör att överraskningar under implementeringen kan undvikas. Vi lägger vikt vid att kunderna förstår processen som ligger framför dom, så att de kan göra väl avvägda val, säger Marie.

”What you see is what you get”

Första steget i processen är en workshop där Xledgers specialister genomför djupintervjuer för att utreda behov, målsättningar, kriterier för valet som ska göras och som styr förväntningar. Därefter sätter kunden själv kriterier för vad som krävs för att få till en bra lösning. I lösningsworkshopen har Xledger satt upp en demonstrationsmiljö med relevanta data för att kunden ska förstå lösningen både från ett process- och användarperspektiv.

– Vi hoppar över flådiga PowerPoints och går direkt på att presentera hur lösningen faktiskt kommer att fungera i vardagen. Kunderna får en helt annan förståelse för möjligheterna när de har sett det, säger Marie.

– Vårt team följer kunderna tills de är själv-gående i systemet. Vi är fokuserade på att involvera de centrala resurserna hos kunden så mycket som möjligt i själva implementeringsarbetet. Kundens projektresurser utbildas till superanvändare och kommer själva att kunna lära upp och stötta sina kollegor, fortsätter Marie.

Insikt som ger värde oavsett system

– Jag har jobbat med sälj i många år och anser att vår säljprocess ger kunderna trygghet och säkrar att de gör ett tryggt och väl övervägt val. Därför är vi noga med vilka kunder vi jobbar med. Om vi upptäcker något under säljprocessen som inte kommer att vara en bra lösning för kunden så väljer vi att avsluta för allas bästa, säger hon.

– När systemet är implementerat kommer alla uppgraderingar automatiskt utan att det kräver varken konsultkostnader eller tid från kunden. Med många andra ERP-system kräver varje uppgradering faktiskt lika mycket som den första implementeringen. Att säljprocessen fungerar ser Xledger bland annat genom att de förlorar väldigt få kunder och att de flesta gärna ställer upp som referenser. Vi menar att det beror på att vi haft en ärlig och öppen dialog tillsammans med kunderna, avslutar Marie.

Marie Löfgren - COO Xledger
Marie Löfgren, COO Xledger Sverige

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!