Ekonomichefen i fastighetsbranschen har en nyckelroll i att driva den digitala transformationen på ett effektivt sätt och val av molnbaserat affärssystem är en viktig del för den moderna ekonomiavdelningen.

Ekonomichefen i fastighetsbranschen står vid ett digitalt vägskäl. Enligt en undersökning utförd av Gartner Group* om globala ekonomichefer visar att digitala investeringar är högst upp på prioriteringslistan för 2021. Företag måste låta digitaliseringen ta över manuella uppgifter, förändringar måste genomföras snabbare än aldrig förr och i takt med detta blir ekonomichefens ansvar allt större.

Enligt undersökningen är följande investeringar högst upp på listan, i prioriteringsordning:  

  • Avancerade teknologier och verktyg för analys av data 
  • Robotisering och automatisering av ekonomiska uppgifter 
  • Kompetenshöjning av ekonomiavdelningens digitala kompetens 
  • Granska och förbättra kontrollen av de digitala investeringarna över hela företaget 
  • Förbereda organisationen för en implementering av ett molnbaserat ERP-system 

– De flesta är överens om att digitaliseringen förändrar fastighetsbranschen. Det kommer skilja sig mellan företag som tar de strategiska åtgärder som krävs och som är en förutsättning för att klara av omställningen som sker och de företag som inte gör det. Vår erfarenhet är att ekonomichefer vill gå över till molnet så snart som möjligt, säger Thomas Falk, vd för Xledger i Sverige.

Teknik skapar ny efterfrågan 

Thomas påpekar att den moderna ekonomichefen måste leverera insikt i realtid, modernisera verksamheten med ny smart teknik och anta rollen som strateg. Detta gäller speciellt i fastighetsbranschen där den digitala transformationen sker i snabb takt.

– Att komma dit handlar mycket om automatisering och ekonomichefen måste vara en aktiv drivkraft till förändring. Ekonomiavdelningen måste förvärva ny kompetens i kombination med att resurser blir frigjorda genom ett ökat fokus, säger Thomas.

Mängden nya krav och behov kräver att ekonomichefen har tid, kunskap och investeringar för att fatta rätt beslut.

Hur man investerar och gör nedskärningar samtidigt 

I november 2020 samlade Gartners* analytiker flera av sina ledande branschexperter till en diskussion om hur man påskyndar digitaliseringen, där investeringar i tillväxt måste separeras från det man redan har. Här är fyra av de sju misstagen som ekonomiavdelningen ofta gör när de ska skära ned, enligt Gartner:

  • Orealistiska mål
  • Åtgärderna är kortsiktiga och inte hållbara på längre sikt
  • Verksamheten saktar ner
  • Nödvändiga investeringar minskas
*Gartner Disclaimer
Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, express or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.
Vill du veta mer? Kontakta oss!