Silex er eier i verdens største transportsystem innenfor offshore naturgass. Selskapet ble opprettet i 2012 i Norge.

Hva var utfordringen?

Xledger er det første regnskapssystemet for oss, da selskapet er relativt nytt. Med Xledger fikk vi en total regnskapsløsning. Det er et enkelt og lett regnskapssystem som tilfredsstiller alle krav bedriften har til økonomisk styring og rapportering.

Hva ble løsningen?

Vi har en ekstern regnskapsfører som fører regnskapet for oss, så vi har da lese- og brukertilgang i Xledger.

Vi bruker Xledger til å eksportere rapporter inn i Excel, som er vårt rapporteringsverktøy. Vi bruker også Xledger til reiseregninger, registrering, godkjenning og økonomistyring generelt. Dette gir oss oversikt over transaksjoner og alle konti.

Hva er resultatet?

Vi er veldig godt fornøyd med systemet, ut fra de behovene vi har fungerer det helt utmerket. Systemet er brukervennlig og lett å finne frem i, med data som er lett tilgjengelig. Siden jeg startet i 2013 har jeg ikke opplevd noe nedetid i systemet. Det er ikke noe vi savner i systemet i dag.

Vi bruker systemet til å sette opp regnskap basert på nedlastet data fra Xledger og i den forbindelse går vi inn på dataene i Xledger for kontrollere om alt ser greit ut og for å kunne forklare resultatene og eventuelle avvik i forhold til budsjett. Ellers er vi inne i systemet etter behov for å se på bestemte transaksjoner og konti.

Vi føler oss trygge på at vi har god kontroll på økonomien i selskapet. Systemet er oversiktlig, det er lett å se eventuelle feil og feilføringer, og vi trenger da ikke bruke mer tid enn nødvendig på dette.

Vi er inne i Xledger flere ganger ukentlig, men i forbindelse med regnskapsavslutning hver måned er vi inne intensivt i løpet av en uke for å få kontroll.

Info

Lokasjon: Stavanger
Bransje: Olje og gass
Hvilke funksjoner benytter dere i Xledger: Regnskap, Bank, Timeføring/Reiseregning/Utlegg, Rapportering
Regnskapsbyrå: PwC