Impaktor AS er etablert for å bidra til å utvikle både smarte og sunne virksomheter. De tilbyr tjenester innenfor ledelsesutvikling, medarbeiderskap, endringsprosesser og HR-rådgivning.

Hva var utfordringen?

Vi hadde behov for å effektivisering rundt lønn, regnskap og revisjon. Løsningen vi satt med var tidkrevende og mer komplisert enn den trengte å være. Vi håndterte regnskapet i Excel og mange av arbeidsprosessene var manuelle. De manuelle prosessene gjorde at det var større mulighet for feil. Vi trengte å profesjonalisert og forenkle arbeidsprosessene.

Hva ble løsningen?

Vi i Impaktor er ikke økonomer, derfor er det fint at Xledger er intuituvt og lett å lære. Om det er noe vi ikke forstår er det bare å ringe vår person i BDO, så får vi hjelp til dette. Våre konsulenter er mye ute på farten, så det at Xledger er tilgjengelig for alle på alle flater er viktig. Vi bruker telefonen mer enn vi bruker PC til å registrere blant annet timer og utlegg i Xledger, mens om vi skal dykke litt mer ned i tallene setter vi oss ned foran en PC.

Hva er resultatet?

Xledger er tidsbesbarende og gir oss en mer effektiv hverdag.

Vi får innsyn i tallene fortløpende og systemet er velfungerende og stabilt. Et av nøkkelpunktene våre var at det skulle være tilgjengelig hvor som helst og at det skulle være tilgjengelig for alle. Nå kan vi føre timer og registrere utlegg løpende. Dette gir oss en enklere og mer effektiv hverdag.

Partner: BDO

Les mer om Xledger, et alt-i-ett system