Gjermundshaug Gruppen er en samfunnsbevisst og innovativ aktør i anleggsbransjen. Det familieeide konsernet leverer prosjekter i 300 millioners klassen og har en årlig omsetning på 1,2 milliarder. En moderne og helhetlig løsning for økonomi og regnskap vil hjelpe Gjermundshaug Gruppen med å ta de neste stegene i en tøff bransje.

Anleggs- og entreprenørselskapene Gjermundshaug Anlegg AS og Anlegg Øst Entreprenør AS utgjør kjernevirksomheten i konsernet, med datterselskapene Steer AS og Specto Remote AS. Alle selskapene er lokalisert i Norge, men leverer tjenester og produkter over hele verden.

Konsernet har utviklet en ny teknologi innen fjernstyring av maskiner og benytter i dag droner, GPS og fjernstyrte, førerløse og autonome maskiner for flere typer oppdrag. De er fremtidsrettet og fremoverlent i digitalisering av prosesser og bruk av teknologi, og jobber kontinuerlig med å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen.

Skalerbart skybasert økonomisystem

Gjermundshaug Gruppen ønsket et skybasert økonomisystem som gjør det enklere å få full oversikt over økonomien i hele konsernet. Konsernet har et geografisk arbeidsområde som dekker hele landet og jobber mye prosjektbasert. Et skybasert økonomisystem gjør det enkelt å samarbeide på tvers av enheter, uavhengig av lokasjon.

Konsernet endrer stadig selskapsstruktur og har vekstambisjoner i årene som kommer. Det var viktig å ha en god konsernstruktur i økonomisystemet for å få nødvendig innsikt i den økonomiske tilstanden til hvert selskap. Å kunne sette opp nye selskapsenheter raskt og effektivt i takt med skaleringen av konsernet var også viktig for Gjermundshaug Gruppen i valg av nytt system.

Bransjen møter stadig flere og større krav til rapportering av ikke-finansielle og finansielle data, og til bærekraft. En mer helhetlig og automatisert rapportering, som kan flette sammen data fra ulike kilder, vil spare organisasjonen for tidkrevende og manuelt arbeid.

Ærlig salgsprosess

Hans Bjørnstad, Økonomi- og personalsjef i Gjermundshaug Gruppen
Hans Bjørnstad, Økonomi- og personalsjef i Gjermundshaug Gruppen

I prosessen med å finne sitt nye økonomisystem fikk prosjektgruppen i Gjermundshaug hjelp av en ekstern tredjepart til å kartlegge hva som fantes av systemer, hvor de lå teknologisk sett, og hvordan konsernets behov og ønsker matchet systemet. Regnskapet utføres in house og de ønsket å beholde det slik.

Xledger utpekte seg raskt til å være riktig system for konsernet.

«Xledger var det systemet som var mest skalerbart, hadde en unik konsernstruktur og gir full innsikt og kontroll i prosjekter på ett sted. Totaliteten i systemet var avgjørende for valget vårt», sier Hans Bjørnstad, Økonomi- og personalsjef i Gjermundshaug Gruppen.

Før avgjørelsen valgte Bjørnstad å lytte til andre i bransjen.

«Vi var i kontakt med flere selskaper som benytter seg av Xledger i dag. Alle kunne gi oss gode referanser. Det kjentes trygt», forteller Bjørnstad.

I møtene med Xledger opplevde Bjørnstad et team som var ærlige på at Xledger ikke er riktig system for alle. De utfordret på eksisterende prosesser og stilte spørsmål rundt arbeidsrutiner.

En viktig del av de innledende fasene handler om hvordan nytt system gjør det mulig for kundene å jobbe smartere og mer effektivt.

«Vi er ærlige på hva som er tidkrevende og komplekst, og synliggjør beste praksis for en smidig innføring av nytt økonomisystem. Vi ønsker å hjelpe våre kunder med å nå deres ambisiøse mål, både i forhold til vekst og utvikling og forbedring av organisasjonen», sier Gaute Tinnes-Rimehaug, salgsdirektør i Xledger.

Les mer om Xledger for konsern!