Fet IL er et gammelt idrettslag som ble stiftet i 1900, de består av 4 grupper; fotball, håndball, turn og innebandy. Har ca. 1600 medlemmer.

Hva var utfordringen hos Fet IL?

— Det var veldig tungvint med tre forskjellig brukere i Mamut, vi førte litt her og litt der. Ingenting var kjørt sammen, alt var hver for seg. I tillegg hadde vi regnskapet for hvert lag i klubben, det ble ført i Excel ved siden av. Vi har mange lag og undergrupper som har hatt egne lagskasser, som det ikke har vært noen kontroll på i regnskapssystemet før.

Hva ble løsningen?

— Ved å få alt inn i ett system og ikke trenge egne lagskasser er det ikke noe som glipper i regnskapet lengre. Medlemmene blir nå registrert som kunder i kunderegisteret og hvilken grupper de tilhører. Vi har nå full oversikt over alle medlemmer og grupper og hvilke medlemmer som er i hvilke grupper.

Faktureringen er blitt enklere og mer effektiv da purringene går automatisk, vi slipper å bruke tid på å manuelt purre. Det fører til at vi får inn mer av medlemskontingenter enn før.

Dukker det opp spørsmål tar vi det med Athene. Det å ha et eksternt firma som Athene fører regnskap, er gull verdt! Vi er veldig sårbare på sykdom o.l. så det å sette bort regnskapet er nok det lureste vi har gjort på lenge.

Hva er resultatet?

— Etter at vi valgte å bytte til Xledger som regnskapssystem har vi doblet omsetningen vår på 3 år! Vi hadde dårlig oversikt og hadde en 80 % regnskapsansatt som kun satt med regnskap, det trenger vi ikke nå lenger, så kostnadene på regnskap har gått ned.

Xledger er et veldig fleksibelt system som vi er veldig godt fornøyde med. Det har spart oss mye tid og vi har blitt mer lønnsomme. Vi har god oversikt og kontroll da jeg som daglig leder har den tilgangen jeg har og kan gå inn å oppdatere meg på alt til enhver tid.

Vi anbefaler det til andre idrettslag!

Partner: Athene

Publisert: 2015
Oppdatert: 2022
Mer om Xledger for prosjektorganisasjoner