Xledger fortsetter veksten. Her oppsummerer vi noen av høydepunktene i året som har gått.

Gaselle-bedrift 2019

Xledger fortsetter veksten også i 2019. I tillegg til SMB-markedet, så er det stadig flere store selskaper som ser at Xledger er det riktige valget når de skal bytte til et moderne og ekte skybasert ERP-system.

I år som i fjor kom Xledger på listen over Gaselle-bedrifter. Vi er blant 1 prosent av aksjeselskapene i Norge som de siste fire årene minst har doblet omsetningen. Det er takket være alle våre dyktige og engasjerte ansatte og de nærmere 100 regnskapsbyråene som bruker Xledger i leveransene til sine kunder. Regnskapsbyråene er en bærebjelke i Xledger sin forretningsmodell.

Gartner Market Guide Report

Xledger inngår i Gartner Market Guide for Service-Centric Cloud ERP Solutions. Dette bekrefter vår posisjon innen skybasert ERP og vår evne til å digitalisere forretningsprosesser. Du kan laste ned Gartner Market Guide her.

Funksjonalitet som skaper verdi

Xledger ERP er ferdig integrert med en rekke fagsystemer. Vi var tidlig ute med bruk av GraphQL. Nå jobber vi med kontinuerlig videreutvikling av teknologien og kompetanseoverføring til våre partnere som har fokus på teknologi og integrasjoner.

Xledger oppdateres med ny funksjonalitet flere ganger i året og alle kunder får tilgang til oppdateringer og nyheter. Blant nyhetene i 2019 kan vi nevne utvidet mulighet for kredittsjekk, økt fokus på sikkerhet – og ikke minst automatisk bilagsføring som muliggjør store gevinster.

Sammen med våre platinumpartnere BDO og VIEW Ledger og gullpartner Tet jobber vi med konkrete utviklingsprosjekter innen automatisering og integrasjoner.

Xledger har lansert automatisk bilagsføring av inngående fakturaer, med avvikshåndtering. I praksis betyr dette at fakturaer kan bli kjørt gjennom systemet uten at det utføres manuelle oppgaver. Med automatisering av bilagsføringen får regnskapsfører mer tid til å fokusere på andre oppgaver som for eksempel rådgiving. Det blir også mulig å håndtere flere kunder samtidig. Tet er det regnskapsbyåret som er kommet lengst i bruk av automatisk bilagsføring i Xledger. Du kan lese om satsingen på ny teknologi i artikkelen Når bilagene fører seg selv.

Patricia Olsson, virksomhetsleder i Tet, forteller: I Tet mener vi at automatisk bilagsføring og automatisering er et spark til gårsdagens løsninger – og samtidig en fantastisk mulighet til å bli en verdifull partner for kundene våre. Denne teknologien er noe vi i Tet alltid har ønsket oss, og sett frem til gode løsninger for, helt siden vi for over 10 år siden tok et tydelig valg om å bli helt papirløse. Det å frigjøre produksjonstid gjør oss først og fremst i stand til å ta flere controller- og rådgivningsoppdrag. På denne måten blir vi en bedre leverandør, men enda viktigere, en bedre partner for Tet sine kunder.

Xledger Offentlig tar kommunemarkedet

I 2019 fullførte Xledger Group kjøpet av Arena Norge AS og eier nå 100 % av selskapet som nå er Xledger Offentlig AS. Xledger Offentlig har allerede vunnet avtaler med flere kommuner. Vi leverer en helhetlig skybasert ERP-løsning som inkluderer regnskap, økonomi, innkjøp, HR og lønn med en felles ansattportal på toppen av dette. De som har valgt Xledger påpeker kvalitet og at vi leverer en fremtidsrettet løsning. Vi gleder oss til å være med og bidra i effektiviseringen og digitaliseringen for offentlig sektor.

Xledger mot nye høyder

Xledger ble lansert i Norge i 2005. Nå har vi kontor i Norge, Sverige, England og USA. I tillegg er Xledger tilgjengelig for det danske markedet via vår partner Amesto AccountHouse og vi er klare for Finland via vår partner Norian. I tillegg er det en rekke av våre kunder som bruker Xledger globalt. Regnskapsførere og økonomiansvarlige er logget på Xledger 24/7.

Vi har store ambisjoner om videre vekst. I høst tok Ove Jørgen Carlsen over som CEO for Xledger Norge. I Finansavisen kan du lese om jakten på milliarden (for abonnenter).

For å nå målene våre skal vi ansette flere dyktige medarbeidere som skal være med og muliggjøre fremtidig suksess. Vi gleder oss til fortsettelsen!