VIEW Ledger har vært partner til Xledger i 16 år. I denne gjestebloggen forteller de om hvilke fordeler de mener er viktigst ved outsourcing av regnskap og økonomi.

Outsourcing henger gjerne sammen med at selskaper mangler kompetansen og ønsker å redusere kostnader knyttet til oppgaver som ikke tilhører kjernevirksomheten. Vi mener at dersom du outsourcer regnskapet, får du fordeler som direkte kan bidra til ditt selskap sin suksess. Her kan du lese mer om hvilke fordeler vi mener er de aller viktigste.

Kompetanse og kvalitet

En leverandør av prosesser knyttet til regnskap og økonomi har som sin kjernevirksomhet å være eksperter i faget. Kvalitetssikring av regnskap og økonomistyring er hverdagskost og denne kompetansen ligger i ryggmargen. Mange bedrifter som håndterer regnskapet selv har ikke muligheten til å gjøre de investeringene som kreves i tid og faglig fornyelse hos ansatte, fordi det ofte er mange andre oppgaver som må prioriteres. Derfor er det vanskelig å matche en dyktig leverandør på kompetanse – både når det kommer til bredde og dybde.  

Når du velger å outsource regnskapet får du tilgang til denne sammensatte kunnskapen, og kvaliteten kan være med å gi deg store konkurransefortrinn. Kanskje har du fremtidige planer om å gå inn i nye forretningsområder, få oversikt over lønnsomhet på produkter eller få på plass nye rapporteringskrav til myndighetene. Dette er oppgaver og analyser som krever en viss type kompetanse og erfaring, utover de daglige oppgavene til en regnskapsfører. Konsekvensene av at du ikke har tilgang til riktig type kunnskap og ikke får svarene på strategiske spørsmål, kan i verste fall være forretningskritisk.

Hos en profesjonell leverandør med et stort fagmiljø bør du kunne få disse svarene ganske raskt. I en tid der endringstakten er høy, bør økonomisk informasjon være ferskvare. For å ligge i forkant må du være nysgjerrig og stille spørsmål. Du må kunne forvente deg gode svar tilbake. Dette mener vi er en av de viktigste fordelene med å outsource regnskapet.

Kostnadseffektivt

Vi tror alle selskaper uansett størrelse ønsker å drive mest mulig effektivt. Dette bør også være et mål når det kommer til oppgaver knyttet til regnskap og økonomi. Ved å outsource regnskapet kan du bli mer kostnadseffektiv, hvis leverandøren din har høy kompetanse både på fag og teknologi. De  virkelige effektiviseringsgevinstene ligger i bruken av gode systemer og utnyttelse av teknologi. Mindre manuelt arbeid betyr reduksjon i feilkilder og redusert tidsbruk.

Xledger ligger langt fremme når det kommer til automatikk og funksjonalitet. Som deres største partner har vi spesialisert oss på å bygge kostnadseffektive regnsapstjenester – med teknologi som den viktigste driveren. I tillegg er systemet bygget rundt samhandling og arbeidsdeling, som åpner for at leveransen kan tilpasses helt ned til oppgavenivå. Du kan velge å sette ut alt arbeidet, eller du kan velge å gjøre store deler selv. Dette er opp til deg å bestemme. Xledger tilrettelegger for at flere kan jobbe i samme system, med definerte deler av prosessen.

En leverandør med teknologikompetanse vil også kunne gi deg gode innspill til hvordan du kan forenkle og automatisere dine forretningsprosesser – utover bare regnskap og økonomi. Konsekvensen for deg er bedre leveranse, til en gunstigere pris. I tillegg har erfarne leverandører gjerne også gjennomtenkte og velutprøvde metodeverk som sikrer gode rutiner og effektivitet i arbeidsprosesser. For deg betyr det at oppgaver blir gjort til riktig tid og på riktig måte. Betalingene kommer inn, fakturaene går ut og tallene oppdateres løpende –mens du kan drive med ditt.

Redusert risiko og økt fleksibilitet

Fleksibilitet er en verdifull egenskap. Spesielt for selskaper i vekst eller som er i en fase hvor endringstakten er høy. Da er det fint å vite at noen oppgaver utføres av andre så du kan ha fokus på dine aller viktigste oppgaver.

Outsourcing av oppgaver som ligger utenfor kjernen av virksomheten er med på å øke fleksibiliteten og redusere risiko. Uansett hvor stort selskapet ditt er og hvilke oppgaver som skal løses, vil du få tilgang til en fleksibel og høyt kvalifisert arbeidsstokk – som du kan skalere opp og ned avhengig av selskapets aktiviteter.

Det kan for eksempel handle om at kompleksiteten i regnskapet øker, oppgavene blir flere og annerledes. Behovet for høyere kompetanse eller ekstra ressurser kan fort melde seg i en slik situasjon. Når du velger å få hjelp reduserer du sårbarheten og risikoen i selskapet, ved å sikre normal drift ved sykdom, oppsigelser eller ferieavvikling. Med en fleksibel arbeidsdeling i tillegg, vil du kunne velge hvilke oppgaver du ønsker hjelp til og hvilke oppgaver du vil gjøre selv. Det betyr trygghet og forutsigbarhet for deg – slik at du ha fokus på andre utfordringer som kan komme i morgen.

Nøkkelen til fordelene ved å outsource regnskapet

Det er ikke gitt at du oppnår alle fordelene som beskrevet ovenfor. Nøkkelen for å lykkes ligger i å velge riktig leverandør, i kombinasjon med riktig økonomisystem. Det er imidlertid stor forskjell på de ulike leverandørene når det kommer til kompetanse og utnyttelse av teknologi. Det betyr at du bør bruke god tid på å finne en leverandør og utfordre de på spørsmål som; Hvordan er tilgangen på sammensatt kompetanse i teamet? Har de lignende kunder i din bransje? Hvilke system brukes og hvor effektivt kan de løse dine utfordringer?

I over 16 år har vi samarbeidet med Xledger om å hjelpe bedrifter effektivisere sin økonomifunksjon fra skyen. Med Xledger sin funksjonalitet for automatisering og innsikt, og vår fagkompetanse på økonomi og teknologi gir vi kundene våre superkrefter.

VIEW Ledger + Xledger = Lønnsomt! 

Er du nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe deg å bli enda mer lønnsom? Vi tar gjerne en prat!