Xledger vill tacka alla våra kunder & partners för det här året!

Akuta katastrofer pågår på flera platser i världen och det är barnen som drabbas hårdast.

Därför skickar vi i år inte några julgåvor utan skänker i stället pengarna till UNICEF, i hopp om att vi kan hjälpa barn att få den barndom de har rätt till.

Organisationen UNICEF arbetar för barns självklara rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda. Mer information om vad UNICEF gör finns här: https://unicef.se/vad-vi-gor