Xledger vill tacka alla våra kunder & partners för det här året!

Akuta katastrofer pågår just nu på flera platser i världen och barnen blir hårdast drabbade. Med anledning av detta skickar vi i år inte några julgåvor. I stället skänker vi pengarna till UNICEF, i hopp om att vi kan hjälpa barn att få den barndom de har rätt till. Organisationen UNICEF arbetar för barns självklara rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda. Läs gärna mer om vad UNICEF gör här

Vill du veta mer? Kontakta oss!