Har selskapet planer om å anskaffe nytt ERP- eller økonomisystem i 2021? Da kan det lønne seg å starte prosessen nå. To av våre fageksperter har spilt inn et 30 minutters webinar der du får konkrete råd om beste praksis og viktige vurderinger når du skal velge nytt økonmomisystem.

Den siste tiden er det mange som har opplevd utfordringene ved å jobbe med lite fleksible forretningssystemer. Hvis man er avhengig av flere systemer og manuelt arbeid, kan det være krevende å få oversikt over driften i selskapet.

Skybasert og standard er nøkkelen for mange

Vi erfarer at stadig flere selskaper vil ha et skybasert standardystem for regnskap og økonomi. I vårt webinar deler vi konkrete råd, viktige vurderinger og beste praksis med bedrifter som vurderer nytt økonomisystem. Vil dere i gang tidlig i 2021 så er det lurt å starte nå.

I webinaret blir du oppdatert på hva det betyr når ERP- og økonomisystemet er tilgjengelig som en skytjeneste, og hvilke fordeler dette gir de ansatte i bedriften. Vi vet at bedre prosesser og smartere rutiner på tvers av virksomheten gir mer fornøyde medarbeidere og større lønnsomhet – også i vanskelige tider.

Hvis du synes det kan være interessant å høre Geir og Jarle dele sine erfaringer, så kan du fylle ut skjemaet på siden her. Da får du en mail fra oss med link til webinaret.

Webinar som gir deg svar på:

  • Hva innebærer det at økonomisystemet kjøpes som en skytjeneste?
  • Hva bør du tenke på når du skal velge system?
  • Hvordan gjennomføre en dialogbasert anskaffelsesprosess?
  • Slik skaper du det mest komplette beslutningsgrunnlaget

I tillegg til webinar, har vi laget en gratis guide til  det trygge valget av økonomisystem.