CFO er rådgiveren som skaper muligheter. I en bedrift er alle interne oppgaver og prosesser synonymt med kostnader. Det er kundene som skaper inntektene. Denne grove forenklingen av hva næringslivet handler om gir en nyttig pekepinn på prioriteringene fremover for den moderne CFO. Verdiskaping er det altoverskyggende.

Den moderne CFO må bidra til å skape større inntekter. Derfor må tid frigjøres slik at økonomiavdelingen kan bidra til å løfte topplinjen og øke lønnsomheten. Samtidig må dette gjøres på en måte som tar innover seg behov og trender knyttet til digital endring, compliance og samfunnsansvar. Ansatte forventer en arbeidsgiver som går i front og driver frem viktige endringer. Kundene har nye krav. CFO må sikre at kontrollrutiner, samfunnsansvar og bærekraft bygges inn i kjernen av infrastruktur, prosesser, systemer og selve forretningsmodellen til bedriften.

Last ned hele insprasjonsheftet: Dette kjennetegner den moderne CFO

Strategen i midten

CFO har mange ansvarsområder: Prognoser og prediktiv innsikt, budsjettering, rapportering, strategisk planlegging, risikostyring og dataanalyser. Dette er kritiske oppgaver å mestre. Utfallet gjør at økonomileder gjør seg fortjent til rollen som virksomhetens fremste strateg. Kollegene ønsker å støtte seg til fremsynte og kloke økonomidirektører for å få gode råd når muligheter skal skapes. Derfor er også CFO sentral i arbeidet med forretningsstrategien, og viktig for å håndtere spørsmålsstillinger på markeds- og teknologisiden – særlig knyttet til innsikt, lovverk, investeringer og markedsanalyser.

Må være klare for alt

Næringslivet preges av usikkerhet. Stadige og hyppige endringer er en ventet norm, og de som lykkes best evner å se lengre frem. Suksessrike ledere vil defineres av hvordan de klarer å håndtere det overraskende og ukjente. I dette bildet må en trene sine evner til å ta raske valg, og gode prioriteringer. Fellesnevneren for å kunne utfylle økonomiavdelingens roller og ansvarsområder er mennesker som mestrer teknologi og data.

Moderne, skybaserte økonomisystem gjør at økonomene får en dypere innsikt om «rikets tilstand» som grunnlag for strategisk selskapsutvikling. Bruk av automatiserte rapporter og analyser sikrer innsikt og prognoser som gir grunnlag for å være en strategisk retningsgiver for bedriften.

En moderne CFO er en leverandør av data og innsikt, og en sparringspartner på teknologisiden.

    Last ned og bli inspirert

    Når du sender inn dette skjemaet behandler vi dine persondata i samsvar med vår personvernerklæring.