Martina Hansens Hospital er et spesialsykehus i ortopedisk kirurgi, revmatologi og revmakirurgi. Sykehuset er et av fem ideelle sykehus med driftsavtale med Helse Sørøst RHF og således en del av det offentlige helsetilbud.

Sykehuset eies av en stiftelse. Sykehuset har årlig nesten 30.000 pasientkonsultasjoner og ved sykehusets kirurgiske avdeling opereres ca. 4600 pasienter årlig. Hospitalet har ca. 340 ansatte fordelt på 289 stillinger.

Hva var utfordringen for Martina Hansens Hospital?

Virksomhetsdata knyttet til fakturakontroll og håndtering av rapporter var tidligere lite tilgjengelig. Det var bare kun administrasjonen som hadde data tilgjengelig og oppdatert. Alt annet ble håndtert og distribuert manuelt.

Konsekvensen ble at lederne ikke hadde oversikt over vesentlige styringsdata. Det ble derfor et veldig stort gap mellom administrasjon og drift. Det ble også merarbeid for administrasjon på å sammenstille og sende data videre igjen.

Hva ble løsningen?

Jeg synes Xledger har et stykke å gå når det gjelder brukervennlighet for ikke-økonomer, men det er et sømløst system på tvers av mange andre systemer der du kjøper spesialsystemer. Xledger har et godt nok tverrsnitt av de. Det perfekte systemet finnes ikke og det kommer nok ikke til å komme heller men, Xledger er da det beste kompromisset.

Xledger passer godt for oss fordi vi slipper disse lokalinstallasjonene av enkeltapplikasjoner, det er tilgjengelig uansett. Ettersom vi har et veldig lukket sykehussystem så er vi avhengige av at tingene kan være tilgjengelige da. Det at det legges opp til en åpen skyløsning med tilgjengelighet for oss og regnskapsføreren er helt vesentlig for oss.

Hva er resultatet?

For å lykkes må vi tilby høy kvalitet på våre spesialiserte tjenester og god operasjonsplanlegging- og logistikk rundt denne inkludert drift av diagnostiske enheter. Vi ønsker å flytte administrativ tid fra rydding/retting og kontroll til planlegging og utvikling.

At Xledger er en skyløsning er helt alfa omega fordi at vi har så ekstremt strenge regimer på det som går på lokalinstallasjon av applikasjoner mot journalsystemer og sykehussystemer. Det at tingene er tilgjengelig i skyen er for oss og for regnskapsleder helt vesentlig. Vi har en arbeidsfordeling der vi har lagt bort driften til BDO, og det at vi kan jobbe online på samme system er helt kritisk. Det hadde vi ikke kunne gjort hvis vi hadde hatt en lokal installasjon.

Partner: BDO

Oppdatert: 2022
Les mer om prosjekter i Xledger