En rolle som virkelig har utviklet seg de siste årene er rollen som CFO. Den er langt mer strategisk viktig, og har stor innflytelse på bedriften. Vi ønsker å se hvordan utviklingen for rollen blir fremover og lære mer om kravene og forventningene som stilles til den moderne CFO og økonomiavdelingen i årene som kommer. For å forstå dette bedre gjennomfører vi en rask undersøkelse.
 

Ta meg til spørreundersøkelsen!

 

Svarene skal brukes til en rapport som beskriver status for norske økonomiavdelinger i 2024.

Svarene sammenlignes med funnene fra en tilsvarende undersøkelse fra 2020, 2021, og mot internasjonal forskning og innsikt fra bransjeeksperter. Funnene presenteres i en samlerapport som sendes til de som har deltatt i undersøkelsen (om du ønsker/samtykker). Alle som er med i undersøkelsen vil være de første til å motta rapporten. Alle svar er anonyme og undersøkelsen slettes når tallmaterialet er hentet ut.

Det tar deg noen få minutter å svare på undersøkelsen.