Hva skal til for at du og ditt team skal lykkes med å utvikle den moderne økonomiavdelingen?

Den rådgivende og verdiøkende økonomiavdelingen

I følge McKinsey har økonomiavdelinger det siste tiåret redusert sine kostnader med 30 prosent i snitt. Fokus er på å øke effektiviteten og innta rollen som proaktive rådgivere for øvrige avdelinger.

Økonomiavdelingen beveger seg fra å være den som trimmer kostnader og kontrollerer, til å innta en mer verdiøkende rolle der innsikt, analyser og kunnskap blir de viktigste bestanddelene. For å komme dit må økonomiavdelingen, ifølge McKinsey, ta fire grep:

  • Finne nye områder der effektiviteten kan økes
  • Forbedre avdelingens evne til å håndtere data
  • Styrke evnen til å ta bedre beslutninger på tvers av virksomheten
  • Utvikle egenskapene i avdelingen med nye ferdigheter og ny kompetanse

Les hele vår inspirasjonsguide for den moderne økonomiavdeling. Her forteller norske økonomidirektører og eksperter om trender, behov, muligheter og investeringer i dagens marked. Noen av de som deler sine erfaringer er:

  • CFOer i COOP, Wattn, KANFA og Samskipnaden
  • Professoren på Norges Handelhøyskoles institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap og lederen i HR Norge

«Økonomiavdelingen har en gylden mulighet til å bidra til at det utvikles nye forretningsmuligheter som skaper nye og større verdier ved å bruke færre ressurser»

Klikk her for å åpne heftet!