Arena AS blir Xledger Offentlig

Xledger Group har i sommer fullført kjøpet av Arena Norge AS og eier nå 100% av selskapet. Fra høsten 2019 er selskapsnavnet endret til Xledger Offentlig AS.

Med dette styrker Xledger satsingen i kommunesektoren. Norske kommuner står foran et teknologisk veivalg. De skal ikke bare anskaffe et ERP-system, men en ERP-plattform som er klar for fremtiden.

-Vi er klare til å gjennomføre et fundamentalt teknologiskift i kommunesektoren, i tett samarbeid med kommunene. Vi leverer digitalisering. Det betyr standardisering, automatisering av arbeidsprosesser og alltid tilgang til informasjon i sanntid. Med Xledger sin løsning får kommunen alt i en og samme pakke og kan forholde seg til en leverandør, forteller administrerende direktør i Xledger Offentlig, Terje Hammerfjeld.

Løsningen fra Xledger dekker områdene regnskap, økonomi, budsjett og virksomhetsstyring, innkjøp, HR og lønn med en felles ansattportal på toppen av dette.

Ansattportalen er en selvbetjeningsportal som alle ansatte har tilgang til. Her kan de følge med på og vedlikeholde sine egne persondata, som f.eks. feriedager. All oppfølging av arbeidsforholdet foregår i den samme portalen. Xledger sin ERP-løsning kommuniserer med kommunens AD-løsning og brukeren trenger kun én pålogging. Selvbetjeningsportalen gir ledelsen ett sted å følge opp fravær, kompetanse, on-boarding, stillingsbeskrivelser, historikk, mål og utviklingsplaner.

Tjenesten er 100 % skybasert og bidrar til effektivisering og forenkling av administrasjonen i kommunene. For kommunene innebærer dette også at tiden med kjøp av nye versjoner og kjøp av konsulenttid er forbi. Med Xledger vil de alltid være på siste versjon og helt i front i forhold til teknologi.

Xledger opplever sterk vekst og ansetter flere nye medarbeidere. Stillingene er lokalisert i Oslo og Bodø.

Først publisert 12. august 2019
Oppdatert 14. desember 2019