Økonomiavdelingen må vise teknologisk handlekraft.

PWC har via undersøkelser og dybdesamtaler identifisert viktige trender som CFO må adressere. Fremtidens arbeidsformer, vekst og det å få fortgang på selskapets endringsreise er særlig fremhevet.  Dette kommer på toppen av en situasjon der mange er makroøkonomisk pessimistiske.

— Utfordringene står i kø for CFO. Kostnader øker. Kampen om talentene har aldri har vært større. Inflasjon og stigende renter gir grobunn for usikkerhet. Dermed havner CFO i spagaten der krav til vekst gir behov for investeringer samtidig som magefølelsen maner til nøkternhet, sier CFO i Xledger, Ida Skaar.

Handlekraft er nøkkelordet, samtidig som økonomiavdelingen har en viktig oppgave med å ta grepene som skaper trygghet hos eiere, ansatte, partnere og kunder.

— Med dette som bakteppe behøver bedrifter strategiske økonomidirektører som evner å vite hvilken pedal som det skal trykkes på, og når, fortsetter Skaar.

Bli inspirert: Teknologien i den moderne økonomiavdelingen!

Innsikten som gir stø kurs

— Det innlysende behovet er smart teknologi som gir gode svar i sanntid, og som sikrer økonomene tid til å være strategiske rådgivere som bistår på tvers av bedriften: Kloke samtalepartnere og konstruktive utfordrere, fortsetter Skaar.

Hun mener at ny teknologi ikke vil erstatte bedrifter, men de bedriftene som er flinke til å bruke nyskapende løsninger vil erstatte de som ikke gjør det. Derfor er det så viktig å investere i evnen til å jobbe innsikts- og analysedrevet.

Teknologien for å lykkes med dette er blitt så tilgjengelig og kostnadseffektiv at nær alle bedrifter kan bli veldig gode på å hente nye svar fra sine datakilder, uten behovet for dyp IT-kompetanse.

— Innsikten ligger klar til å hentes ut fra de moderne plattformene i skyen, og økonomene har svarene som styrker hele virksomhetens evne til å ta bedre beslutninger; raskere og fundamentert i fakta fra tall, sier hun.

CFO må derfor drive frem en kultur for data, og ha en tydelig formening om hva mennesker skal gjøre, og hvilke oppgaver maskinene og algoritmene løser bedre.

Arbeidsformene som tiltrekker seg de beste

Det å bli god på teknologi handler mest om prosessene og arbeidsformene.

— CFO må bygge en kultur der endring ønskes velkommen, sier Skaar.

Den interessante arbeidsplassen har ansatte som opplever at de lykkes og er i fremgang. Evnen til å lage gode prognoser er blitt kritisk, og innsikten må støttes med løsninger som gir de beste visuelle presentasjonene av tall og fakta.

— Husk at all kommunikasjon er basert på mottakers premisser. Derfor må økonomiavdelingen læres opp til å bli gode på å finne og forstå fakta, og trenes i hvordan presentere og forklare innsikten, poengterer hun.

De yngre generasjonene på vei inn i arbeidslivet vil være i organisasjoner der de kan lære og utvikle seg.

— En nyskapende økonomiavdeling huker av disse boksene, avslutter hun.

Les mer om hva eksperter og andre CFOer mener om teknologien i økonomiavdelingen.