Med Xledger sparer du miljøet fordi du ikke lenger har behov for å skrive ut papir, du sparer møteutgifter og du har minimalt med strømforbruk sammenlignet med et tradisjonelt system.

Færre papirutskrifter

Våre brukere pleier å arbeide på skjermen i stedefor å skrive ut. Alle ansatte får informasjonen på deres egen Hjem-side – hvor det også er mulighet til å ta ut sine egne rapporter.

I tillegg vil det elektroniske dokumentarkivet og muligheten til PDF og elektroniske fakturaer føre til at de ikke printer ut, poster og arkiverer så mye papir. Dette sparer både energi og trær.

Reduksjon av klimagasser

Takket være den unike tilgangen til informasjon — uavhengige av beliggenhet, plattform og nettleser — kan våre kunder unngå unødvendige reiser til møter. Informasjonen i vårt fullt integrerte ERP-system er i hvert øyeblikk det samme, uavhengige av hvor du er eller hvilken modul du bruker.

Lavere energiforbruk med SaaS

Xledger er et ekte nettbasert system med bare én installasjon. Vår serverpark er bare en brøkdel av hva den ville vært om vi hadde brukt en tradisjonell teknisk plattform.

Strømforbruket en Xledger-kunde står for er i utgangspunktet ikke-eksisterende, sammenlignet med tradisjonelt system der hver kunde representerer et betydelig større IT-relatert utslipp.