På Jærens nordre spiss ligger den mellomstore kommunen Randaberg med sine 12 000 innbyggere. Randaberg er en fremtidsrettet kommune som benytter skybaserte løsninger i sine digitaliseringsprosesser, og har i flere år brukt Xledger økonomisystem.

Spennende ting er på gang når de nå også har tatt i bruk KI (kunstig intelligens) i økonomiforvaltningen. Sammen med Xledger Offentlig og Propell.AI har de helautomatisert inngående faktura, og er med dette første kommunen ut.

Hvorfor tok dere i bruk KI for behandling av inngående faktura?

Lars Vedøy, økonomisjef Randaberg kommune

– KI-løsningen sørger for tidsbesparelser, rask gevinstrealisering og innsikt. Kunstig intelligens er nå modent og fungerer optimalt for å automatisere fakturaflyten. Vi er svært godt fornøyde med å være i gang med dette,  sier Lars Vedøy, økonomisjef i Randaberg kommune. Vi er også positivt overrasket over hvor raskt vi kom i gang. Kommunen gikk i pilot 1. mai, og i forkant gjennomførte vi tidsmålinger for å etablere nullpunkt/nåsituasjon. De samme målingene skal gjøres etter 3 og 6 måneder, slik at vi kan gjøre gode målinger på gevinstene, sier Lars.

Kostnadsbesparende

– Store kommuner bruker millioner av kroner på fakturabehandling, og stoler på at ansatte legger inn riktig konteringsinformasjon i regnskapssystemet. Andre kommuner er på forskjellige stadier av digitaliseringen, hvor noen bruker regelbaserte systemer som både er kompliserte og kostbare å implementere, og det tar mye arbeidstid for regnskapsføreren om en faktura ikke passer inn i regelsettet. Dette, og mye mer vil til sammen gi store kostander for kommunen, sier Grunder & CEO i Propell.AI, Gro Merethe Johnsrud.

– Med KI er det som at kommunen får en digital, selvlærende ansatt som resonnerer som mennesker og jobber 24/7. Den frigitte tiden kan brukes til å utføre en kontrollerfunksjon og dermed være gode rådgivere for attestanter og anvisere. Inngående fakturabehandling gir kommunen muligheten til å revolusjonere regnskapet. KI starter læringen ved bruk av historiske data, deretter lærer den løpende av det som blir gjort i preregistreringen.

Propell.AI og Xledger Offentlig automatiserer bilagshåndteringen og bokføringen slik at kommunen kan frigjøre tid, få bedre kontroll og spare penger, sier hun. Propell.AI er dessuten den eneste løsningen som er en ren KI. Det er ingen regelsetting, 3. partsløsninger for tolkning, eller mennesker som sitter og puncher i bakkant for å konvertere PDF til EHF. Og  vi legger så klart stor vekt på sikkerhet og innfrir alle krav til GDPR i det norske markedet, sier Gro Merethe avslutningsvis.

Plug and play

Integrasjonsløsningen mellom Xledger og Propell.AI er allerede på plass, og Randaberg kommune er den første offentlige piloten. Siden begge løsningene er born in the cloud og multitenant, er integrasjonen plug and play. Det eneste som kreves av kommunens ansatte er at de er tilgjengelig for opplæring, er villige til å ta i bruk et nytt system, og ønsker å stole på KI-teknologien som deres nye digitale kollega.

Leverandørseminar på KOMØK

Vil du vite mer om Randaberg kommunes vei for å helautomatisere inngående faktura, så skal Lars og Gro Merethe snakke om det på KOMØK den 6. juni. Sammen med Evy Bakken fra Propell.AI og Terje Hammerfjeld fra Xledger Offentlig, skal de ha et leverandørspor klokken 12.15 – Seminar T.

Les mer om Xledger for offentlige virksomheter