Hvert år ansetter vi summer interns i Xledger. I løpet av sommeren jobber de i ulike avdelinger i bedriften. Her forteller årets interns om sine erfaringer.

Aida og Fredrik forteller om sine erfaringer som summer interns i Xledger

Sommeren nærmer seg slutten, og vårt opphold i Xledger er snart over for denne gang.

De første ukene var preget av høy aktivitet der vi i en tidlig fase fikk være med på kundemøter. Det var interessant å få oppleve de ulike fasene fra første kundemøte helt til oppfølging av eksisterende kunder, og de ulike selskapenes behov knyttet til føring av regnskap avhengig av bransje og kompleksitet. Noe av det mest spennende var å bistå i implementeringen av en ny kunde i Xledger, hvor vi fikk prøve ut systemet i praksis.

Juli var roligere, og vi fikk brukt mesteparten av tiden på oppdatering av brukerdokumentasjon. Det var motiverende å produsere dokumenter som skal brukes av kunder, og bidra til å gjøre det enkelt å benytte seg av systemet.

Opplæring og sertifisering

I tillegg har vi gjennomført en forenklet versjon av regnskapsførersertifisering, der vi fikk prøve oss i programmet slik at vi i større grad fikk en helhetlig oversikt over hvordan systemet fungerer. Vi har også fått innblikk av de ulike avdelingenes arbeidshverdag, deltatt på superbrukerdag med BDO og vikariert i resepsjonen.

Det sosiale

Ikke minst er vi positivt overrasket over hvor godt arbeidsmiljøet er; arbeidsplassen preges i stor grad av delingskultur, alle er inkluderende og det er i det hele tatt et veldig hyggelig sted å være. Å få være med på sommerfest allerede første uken bidro til at vi raskt ble kjent med selskapet.

I løpet av sommeren har vi fått utfordrende, lærerike og interessante oppgaver. Det har vært gøy å få praktisk erfaring fra arbeidslivet gjennom å jobbe i et spennende selskap i vekst, og vi har tilegnet oss verdifull kunnskap om systemet og bransjen. Takk for en kjempefin sommer!

Vi i Xledger takker Aida og Fredrik for flott innsats denne sommeren og ønsker lykke videre.