I forbindelse med omstrukturering av Samlaget var de på jakt etter en ny løsning og organisering for sin økonomifunksjon. Resultatet ble Consulatet og Xledger.

I forbindelse med omstrukturering av Samlaget var de på jakt etter en ny løsning og organisering for sin økonomifunksjon. Resultatet ble Consulatet og Xledger.

Samlaget er et kultur- og kunnskapsforlag som gir ut litteratur på nynorsk og norske målføre. Her er 9 gode resultater etter at de gikk over til regnskapsbyrået Consulatet og økonomisystemet Xledger.

1. Vesentlig reduksjon i kostnader, både til økonomisystem og økonomifunksjon

2. Fullt online prosjektregnskap for hver enkelt bok / ISBN

3. Egne tilpasset rapporter tilpasset bokbransjen

4. Muligheter til å følge en bok i regnskapet over flere år

5. Ledelsen og redaktører kan ta ut rapporter løpende igjennom måneden for de enkelte titlene

6. Integrert løsning for beregning av royalty, både avsetninger, forskudd og avregninger

7. Import av all omsetning fra SD per ISBN hver måned

8. Mulighet for import av omsetning fra ulike salgskanaler

9. Bransjekunnskap hos regnskapsfører

Les hele kundehistorien