Content
Video overlay

Video

Hur lång tid tar det att implementera Xledger?

2022-03-24

Hur går en implementering av Xledger till?

2022-03-24

Affärssystemet för ideella organisationer

2022-03-15

Är det publika molnet säkert?

2022-03-14

Vad betyder det att alla kör samma instans av programvaran?

2022-02-28

Vad menas med att ett system är multitenant?

2022-02-15

Vad är en äkta molntjänst?

2022-02-07

Xledger Tillbakablick 2021

2022-01-07

Release 2021-R2

Årets andra release, 2021-R2, innehåller flera uppdateringar och ny funktionalitet som är byggd med användaren i fokus.

2021-11-23