Alla verksamheter som fakturerar timmar till sina kunder vet hur viktigt det är att alltid ha rätt underlag i rätt tid när faktureringen ska göras. Tidrapporteringen måste fungera smidigt för personalen och fakturering av timmar och andra utlägg måste vara korrekt. När det är dags att fakturera måste alla timmar vara inrapporterade och när fakturan skapas måste timpriset bli rätt.

Xledger har funktionalitet för professionella tjänsteföretag och konsultföretag där tiden ofta är det stora värdet i verksamheten som till exempel:

  • Designbyråer
  • Reklam/PR-byråer
  • Arkitekter
  • Tekniska konsulter
  • IT-konsulter
  • Advokatbyråer

Gemensamt är också att behovet av uppföljning av timmar, projekt och ekonomi är stort. Med Xledger har du full koll på nedlagd och upparbetad tid hela vägen från tidrapport till faktura.