Xledger projektredovisning hanterar såväl löpande som fastprisprojekt

Alla delar är helt integrerade med huvudbok, reskontra och lönesystem. Rollbaserat gränssnitt finns för projektledare och projektadministratör med möjlighet till behörighetskontroll på projekt.

Flexibla projektstrukturer
Projekt kan enkelt indelas i huvudprojekt och delprojekt i valfritt antal nivåer. Du kan valfritt använda aktiviteter och arbetsorder i projekten. Om projekt planeras och bryts ned i ett annat projektsystem importeras enkelt projekt- aktivitetsstrukturerna och planering respektive rapportering görs på lämplig nivå i affärssystemet eller projektsystemet.

Tidrapportering
Rapporterad tid är med automatik grund för fakturering på det sätt du vill. Rapporterade timmar kan även ligga till grund för löneberäkning i lönesystemet. Xledgers tidrapportering innehåller inbyggda funktioner för attestering av timmar och automatisk hantering av flextid och komptid. Flexibla funktioner finns för hantering av timpris, utfakturering och kalkylerad timkostnad.

Projektfakturering
Projektfakturering kan ske med valfri periodicitet. För varje projekt anges vad som ska vara fakturerbart, helt internt och ej fakturerbart. Såväl timmar, reseräkningar, utlägg och fastpriser kan faktureras med eller utan automatik och allt kan korrigeras av den roll/de roller som ska ha rättighet till det. I Xledger kan du lägga upp fastpriser som en betalningsplan eller som enstaka belopp. Affärssystemet skapar faktureringsförslag som godkänns av till exempel projektledaren innan vidare bearbetning sker i systemet. Fakturering kan ske på valfri nivå – per delprojekt, projekt eller samlingsfaktura per kund. Alla transaktioner bokförs med automatik i huvudboken och kundreskontran med full spårbarhet bakåt i affärssystemet.

Projektuppföljning och rapportering
Rapportering kan ske på valfri nivå – per anställd, projekt, kund, projekttyp etc. Onlinerapportering finns för till exempel projektens aktuella status såväl när det gäller nedlagd tid som ekonomi. Du har full kontroll över projektens nuläge kontra projektbudget samt automatisk prognos.

Ta enkelt fram nyckeltal med Xledger projektredovisning

  • Faktureringsgrader
  • Debiteringsgrader, t.ex. per resurs och/eller projekt
  • Rapportering över nedlagd tid jämfört med planerad och allokerad

Resursplanering
Resursplaneringen i Xledger används för att planera och registrera resursåtgång och budgeterade timmar för projekten. Du kan använda valfri nivå – överordnat på projektnivå eller i kombination med uppdrag, aktivitet eller medarbetare.

Budgeterade timmar
Du kan registrera en timbudget för valfri period på en övergripande nivå som därefter kan brytas ner på medarbetare, aktiviteter, uppdrag och så vidare. Verkligt utfall från tidrapporteringen kan jämföras mot planerade timmar såväl på övergripande nivå som därefter kan brytas ner på medarbetare, aktiviteter, uppdrag och så vidare.

Resursallokering
Planering kan ske på övergripande nivå genom att du anger typ av kompetens vid planeringen. Olika medarbetare kan därefter allt eftersom allokeras till projekt, aktiviteter och planerad tid.

Automatisk budgetberäkning
Budgeten kan överföras till projektbudgeten och automatiskt beräknas med utgångspunkt i projektets prislistor för timintäkt och timkostnad.

Xledger projektredovisning ger dig:

  • Faktureringsgrad
  • Debiteringsgrad, t.ex. per resurs och/eller projekt
  • Rapportering över nedlagd tid jämfört med planerad och allokerad