Implementation
Sundbom & Partners startade sin verksamhet 2008 med affärsidén att kunna erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom ekonomi och affärssystem för tid- och projektintensiva verksamheter. Per Sundbom grundade företaget med visionen att fungera som en länk mellan affärssystemsleverantörer och deras slutkunder. Under åren har denna idé förfinats och utvecklats till att omfatta dagens bredare tjänsteutbud.