Silver

Ace of Spades har sedan starten 2019 arbetat med fokus på spelindustrin. De hjälper sina kunder med projektledning och finansprocesser i den snabbföränderliga och dynamiska iGaming-branschen. Bland annat ansvarar de löpande för uppdrag som omfattar redovisning och regulatorisk rapportering, och genomför omfattande projekt kring produktlansering och regulatoriska licenser.

Xledgers starka rapporteringsverktyg gör det möjligt för dem att erbjuda små - men komplexa - bolag att få en tydlig insyn i hur deras verksamhet presterar i realtid.