Nu har det gått ett år sedan vi öppnade vårt finländska kontor, så vi tyckte det var på sin plats att presentera Björn, Country manager Finland. Läs mer om hans väg till Xledger här.

Björn Elfström, Country manager Finland

Hej Björn, berätta lite kort din bakgrund?

Jag har jobbat inom digital ekonomiförvaltning sedan jag 1998 som forskarstuderande och företagare fick inse att de ekonomisystem som fanns tillgängliga inte lämpade sig för en ekonom (utan redovisningsstudier). Att endast ha ytlig kunskap räckte liksom inte, så jag kom på att man borde kunna förenkla användandet enormt. Med hjälp av en innovation försökte vi med ett uppstarts-team ta över världen, men dotcom-kraschen förde mig till bolaget som senare skulle bli känt som Accountor. Där svarade jag för uppbyggnaden och internationaliseringen av den digitala leverantörsfakturatjänsten, med mycket uppköps- och processägaransvar. Efter 14 år där blev det flytt till andra sidan bordet till Visma för att globalt utveckla och få till marknaden SaaS inom ekonomiförvaltning.

Vad lockade dig till Xledger Group?

Jag har ända från början 1998 motiverats och inspirerats av att kunna bidra till en bättre värld, om än bara vad gäller ekonomihantering. Vår interna hjälte (nu skulle det säkert kallas ’persona’) år 1998 var Lasse Lokakuski (= avloppsbilschaufför) som bara behövde få sina kundfakturor ut och leverantörsfakturor betalda, men som de dåliga systemen tvingade lära sig hela Redovisning 101. Xledgers syn på långsiktig utveckling med win-win och genuina förbättringar för kunderna kändes som att komma hem, det är såhär jag vill jobba – med att förbättra världen ens litet, där var jag och Xledger kan.

Hur ser strategin ut på kort sikt? 

Vi siktar på att följa den globala koncernstrategin, där vi jobbar med att aktivt sälja till utvalda målgrupper via både partners och direkt. Vi har inledningsvis valt att fokusera på företag inom projekt, fastighet och non-profit inom vilka vi riktar in oss på mer specifika målgrupper, några i taget. Vi arbetar fokuserat på att etablera oss systematiskt och bygga en grupp väldigt nöjda referenskunder, innan vi ytterligare skalar upp sälj och implementation.

Om du väljer ut ett mål för Xledger Oy, vad är det och hur kommer du uppfylla det? 

Vi behöver öka kännedomen om vårt varumärke, produkt och företag i Finland och i samband med det öka antalet kunder och partners, som alla är så nöjda med oss att de blir referenskunder. Det jobbet har ett säkert stöd av de detaljerade och framgångsrika egna metodiker och erfarenheter vi använder oss av för att sälja och implementera. Då vi följer de processerna visar erfarenheterna från Xledger globalt att vi kommer nå målet – 100% nöjda kunder.

Kiitos Björn och varmt välkommen!