God Jul och Gott Nytt år

Vi har haft ett utmanande år och tvingats till snabba omställningar sedan slutet av första kvartalet. Flera branscher har det extra tufft och vi har alla sett hur nära och kära drabbats på olika sätt i spåren av COVID-19. Vi hoppas att vi under 2021 får den efterlängtade återhämtningen och normaliseringen av samhället som vi alla längtar efter!

Dock finns det alltför många som tyvärr har det än mer akut. Flertalet katastrofer pågår på flera platser i vår omvärld, där barnen drabbas ofta allra hårdast. Barnen är vår framtid och vi väljer därför att i år inte skicka några julgåvor utan skänker i stället pengarna till UNICEF, i hopp om att vi kan hjälpa barn att få den barndom de har rätt till.

Organisationen UNICEF arbetar för barns självklara rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda. Mer information om vad UNICEF gör finns här.

God Jul & Gott Nytt År
Hälsar teamet på Xledger

Företagsbanner 2020

Vill du veta mer? Kontakta oss!