Vi är oerhört stolta över att presentera Ace of Spades som vår nya partner. Så här svarar en av grundarna, Sebastian Hjorth, på tre snabba frågor om partnerskapet.

Hej Sebastian och varmt välkommen som partner! Vill du berätta lite mer om Ace of Spades?

Ace of Spades är en nisch-byrå med historiskt starka kopplingar till spel, IT crypto och andra digital tillväxtbranscher.

Vi har ett internationellt team med kontor i Stockholm och på Malta och agerar central partner för våra kunder, oavsett vart i världen deras bolag befinner sig. De branscher vi rör oss i kräver ofta lokalt registrerade bolag, och vi ser ett behov oss våra kunder att erbjuda ett centralt system för deras finansiella data.

Vad såg ni för fördelar med att bli partner till Xledger?

Som partner till Xledger ser vi större möjlighet att förbättra standarden hos redovisningsbyråer i mindre marknader, där arbetssätten är mindre digitala och transparensen betydligt lägre.

Vad kan vi erbjuda kunderna tillsammans?

Tillsammans går vi till marknaden med en produkt som lätt anpassas för olika marknader och med ett team som har stora vana av att hantera komplexa affärsmodeller och komplexa finansiella strukturer. Med Xledgers starka rapporteringsverktyg gör vi det möjligt för små, men komplexa bolag att få direkt och tydlig insyn i hur deras verksamhet presterar.

Sebastian Hjorth, Founding Partner, Ace of Spades Finance