Företag med stora volymer av leverantörsfakturor vinner mycket tid på den automatisering som Xledger erbjuder. I systemet finns en helt integrerad elektronisk fakturahantering (EFH) med inbyggd scanning, OCR-tolkning och digitalt attestflöde. Med vår automatiserade bankintegration hanteras in- och utbetalningar helt automatiskt och bankkonto och reskontror stäms av löpande med automatik.

Xledger har inbyggda funktioner för elektroniskt attestflöde med egendefinierat regelverk. Alla attestanter kommer åt systemet var de än befinner sig vilket snabbar upp attestprocessen. Eftersom alla verifikationer alltid är tillgängliga och alla inscannade dokument lagras kopplade till transaktionen kan man enkelt zooma ner från saldonivå ned till enskild fakturabild för kontroll.