Xledger är ett 100% molnbaserat affärssystem som passar för både stora och små fastighetsföretag och koncerner eftersom systemet hanterar både fastighetsförvaltningen och fastighetsutveckling. I Xledger arbetar man transparent och sömlöst mellan de olika juridiska enheterna. Många processer är automatiserade vilket ger er bättre översikt och effektivitet i det dagliga arbetet.

Det spelar ingen roll vad du befinner dig allt som ni behöver för att koppla upp er är en internetuppkoppling.

Projektekonomi för fastighetsföretag

Xledgers integrerade projektmodul ger dig verktygen för att styra och följa upp verksamhetens fastighetsutvecklingsprojekt. Allt från renovering till nybyggnation.

Bygg och fastighetsredovisning

Xledger hjälper dig med att få kontroll på intäkter, kostnader, investeringar samt dokument. Uppföljningen sker på olika nivåer ner till verifikation eller faktura.

Koncernhantering

I Xledger finns en unik hantering av koncernstrukturer. Systemet ger möjlighet att göra uppsättningar och verifikationsregistrering på koncernivå. Därmed blir underhållet mycket enklare, ändringar görs på ett ställe. Processen för betalningar kan hanteras på koncernnivå eller på delar av fastighetsportföljen i en skärmbild – för alla konton- utlandsbetalningar i svenska kronor eller annan valuta.

Koncernrapportering

Automatiska konsoliderade rapporter är alltid tillgängliga och uppdaterade. Koncernrapporterna ger er översikt med möjlighet till drill-down på enskild verifikation.

Automatisk hantering av moms

Har verksamheten fastigheter med olika momshantering? Xledger kan sättas upp med automatisk korrigering av ingående moms beroende på hyresgäst.

Komplett bankintegration med automatisk avstämning (likviditet)

Xledger är integrerat med de stora bankerna. Alla in och utbetalningar hanteras automatiskt av Xledger efter ert godkännande. Banktransaktioner bokförs automatiskt och reskontra stäms av.

Integration med andra system

Xledger har färdiga integrationsformat vilket gör det enkelt att integrera mot olika system som används i fastighetsbranschen.

  • Flexibel Ekonomimodell
  • Automatiserad flerbolagshantering
  • Starkt stöd för hantering av anläggningstillgångar och avskrivningsmodeller
  • Stöd för projektredovisning
  • Automatiserad internfakturering
  • Momshantering för fastighetsbolag
Vill du veta mer? Kontakta oss!